Азербайджанская Демократическая Республика
AZ   |   EN   |   RU

Библиография: Книги

На азербайджанском языке

 • "Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi" fənninin proqramı: bakalavr hazırlığı üçün / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; tərt.: S. H. Əliyev, C. X. Cahangirli; elmi red. Z. S. Bağırov.- Bakı: Ecoprint, 2020.- 88 s.
 • Sultanova, Xanım Rza qızı. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti: dərs vəsaiti / X. R. Sultanova; elmi red. Ş. H. Əliyev; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2020.- 352 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100: tarixi irs və müasirlik" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları: 24 may 2018-ci il / Ç. Məmmədov, C. Bağırzadə, Ş. Bağırov [et al.]; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı : Elm və təhsil, 2020.- 408 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • İsmayılov, Xəyyam Cəbrayıl oğlu. Azərbaycanda məhkəmə və yerli özünüidarəetmə orqanları: XIX əsr-XX əsrin əvvəlləri: monoqrafiya / X. C. İsmayılov; elmi red. M. F. Məlikova ; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2020.- 584 s.
 • Əliyeva, Nurlana Müzəffər qızı. Azərbaycanı dəyişən məhəbbət: məqalələr toplusu / N. M. Əliyeva; red., ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Mütərcim, 2020.- 400 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Əliyev, Sakit Hacalı oğlu. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi: dərslik / S. H. Əliyev, C. X. Cahangirli; elmi red. E. Ə. Nəcəfov.- Bakı: JekoPrint, 2020.- 364 s.
 • Bağırzadə, Elşən. İqtisadi yazılar / E. Bağırzadə.- Bakı: Nurlar NPM, 2020.- 151 s.
 • Rəsulzadə, Məmməd Əmin. Panturanizm haqqında: Qafqaz poblemi ilə əlaqədar = О пантуранизме: в связи с кавказской проблемой / M. Ə. Rəsulzadə; ön sözün müəl.: N. Jordaniya, A. Balayev.- Bakı: JekoPrint, 2020.- 72 s
 • Məmmədli, Samirə. Sözün yaddaş ağrısı / S. Məmmədli; layihənin rəh. Q. Ağsəs; red. R. Sultanova; Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, "Ulduz" jurnalı.- Bakı: Təhsil, 2020.- 80 s.
 • "İstiqlal" muzeyinin 100 illiyinə həsr olunmuş "Muzey, arxiv və kitabxanalarda qorunan milli dəyərlərin tədqiqi, təbliği, mühafizəsi və bərpası": III Respublika elmi konfransının materialları / A. Abbasova, S. Aslanov, F. Ağayev [et al.]; red. heyəti: N. Əliyeva [et al.]; red. N. Əliyeva; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 240 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • 1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar: ensiklopedik soraq kitabı / tərt.-müəl. M. C. Mərdanov, Ə. Tahirzadə, elmi red. Y. Mahmudov.
  II cild: B - Ə. - Bakı : Təhsil, 2019. - 552 s.
 • 31 Mart - tariximizin faciəli səhifəsi / V. Quliyev [et al.]; elmi red. S. Rüstəmova-Tohidi; "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 504 s.
 • Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu [et al.]; layihənin rəh. S. Babayev; elmi red. Y. M. Mahmudlu; mətnin müəl.: V. Həsənov [et al.].- Bakı: AR ƏƏSMN, 2019.- 196 s.
 • Azərbaycan tarixi: qeyri-humanitar ixtisaslar üçün: dərslik / A. M. Bayramov, E. M. Aslanov, N. Ə. Həmzəyev [et al.]; baş red. A. M. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 456 s.
 • Nuriyeva, İradə Tofiq qızı. Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək: texniki ali məktəblər üçün dərslik / İ. T. Nuriyeva; elmi red. C. M. Mustafayev; red. S. S. Nağıyeva.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 624 s.
 • Sultanlı, Vaqif Soltan oğlu. Azərbaycan ədəbi tənqidi / V. S. Sultanlı; elmi red. T. Hüseynoğlu.- Təkmilləşdirilmiş III nəşr.- Bakı: Nurlar NPM, 2019.- 312 s.
 • Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik / H. Dayıyev, H. M. Seyidbəyli, K. İsmayılov [et al.] ; layihənin rəh. M. H. Seyidbəyli; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 456 s.
 • Eyyubov, İsmayıl Əhməd oğlu. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi: dərslik / İ. Ə. Eyyubov; elmi red. M. Ə. Əfəndiyev; red. V. Cəfərova.- Əlavələrlə təkrar nəşr.- Bakı: MM-S, 2019.- 406 s.
 • Bakı Dövlət Universiteti - 100 ilin elm və təhsil məbədi / Bakı Dövlət Universiteti; tərt.: A. İsgəndərov [et al.]; elmi red. M. C. Qasımlı; red.: Ə. Ağamirzəyev, Ə. Ağakişiyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2019.- 296 s.
 • Ergenekon bayramı: mühacirlərin Novruzu / tərt. D. Əhməd; red. G. Muxtarova.- Bakı: Çapar Yayınları, 2019.- 64 s.
 • Dadaşova, Ramilə Bəhlul qızı. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: tarixi, siyasi və hüquqi təhlil / R. B. Dadaşova; elmi red. M. C. Qasımlı; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2019.- 216 s.
 • Filoloji tədqiqlər: Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı, ədəbi proses və dil məsələləri: məqalələr toplusu / N. Əhmədova, S. Nağıyeva, S. Məmmədli [et al.]; elmi red., tərt. N. H. Hüseynova; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Avropa, 2019.- 254 s.
 • Günəşə baxan insan: Mirzə Məhəmməd Mirzəkərim oğlu Axundzadə (Axundov): biblioqrafiya / M. Cəfərova, M. Qasımov, C. Muradov [et al.]; tərt., ön sözün müəl. N. R. İsrafiloğlu; red. E. Muradəliyeva.- Bakı: Zərdabi-Nəşr MMC NPM, 2019.- 376 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Əhməd, Dilqəm. Milliyyəti: Türk: [məqalələr, müsahibələr] / D. Əhməd; red. G. Muxtarova.- Bakı: Çapar Yayınları, 2019.- 220 s.
 • Zahidov, Ələkbər Babaxan oğlu. Müstəqillik yollarında: düşüncələr, xatirələr, sənədlər / Ə. B. Zahidov; tərt.-red. Ə. Polad; elmi red. S. Rüstəmxanlı.- Bakı: 3 saylı Bakı mətbəəsi ASC, 2019.- 488 s.
 • Balayev, Aydın Hüseynağa oğlu. Məmməd Əmin Rəsulzadə: qürbətdə Vətən davası: 1922-1943 / A. H. Balayev; elmi red. G. Mamulia.- Bakı: Pergament, 2019.- 200 s.
 • İbrahimov, İrşad Xanhüseyn oğlu. Tarixin olaylarında / İ. X. İbrahimov; elmi red. E. M. Əlibəyzadə; red. N. Mikayılov.- Əlavələrlə V nəşri.- Bakı: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2019.- 820 s.
 • Əhmədli, Bədirxan Balaca oğlu. Türkçülüyün üçlü formulu: nəzəri və tarixi aspektləri: monoqrafiya / B. B. Əhmədli; elmi red. Ə. Rəsulov; AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 288 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri" X Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 7 may 2019-cu il / F. Q. Abbasova [et al.]; red. heyəti: N. M. Əliyeva [et al.]; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2019.- 488 s.
 • Əhməd bəy Ağaoğlunun anadan olmasının 150 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Simpoziumun materialları: Bakı, 2-3 oktyabr 2019-cu il / V. M. Quliyev, Y. Akpınar, M. Süleymanlı [et al.]; tərt. F. R. Cabbarov; Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 484 s.- Azərbaycan, rus və türk dillərində.
 • Əliyarlı, İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Polisinin yaranması və təşəkkülü tarixindən: 1918-1920-ci illər: qısa tarixi tədqiqat / İ. M. Əliyarlı; elmi red. Ş. Qasımov.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 128 s.
 • Topçubaşov, Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. ... Xalqımızın müstəqil yaşayacağına inanırdıq: [məqalələr, səfər qeydləri, nitqlər, diplomatik məktublar, publisistika] / Ə. Ə. Topçubaşov; tərt., tərc. V. M. Quliyev; red. A. Məsud; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi.- Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2018.- 688 s.
 • 100 ilin əmanəti / C. Cabbaroğlu [et al.]; ideya müəl. V. Mahirqızı ; red. Q. Abbasoğlu.- Bakı: Qanun, 2018.- 224 s.
 • Əliyev, Nurulla Arif oğlu. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətində hərbi-dəniz aspektləri / N. A. Əliyev; elmi red. Q. Hacıyev; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.- Bakı: Afpoliqraf, 2018.- 80 s.
 • 1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar: ensiklopedik soraq kitabı / tərt.-müəl. M. C. Mərdanov, Ə. Tahirzadə, elmi red. Y. Mahmudov.
  I cild: A.- Bakı: Təhsil, 2018.- 480 s.
 • 23 aylıq yol 23 müsahibədə: [toplu] / N. M. Vəlixanlı, Q. Əliyev, A. İsgəndərov [et al.]; tərt. D. Əhməd; məsul red. G. Nəsibov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2018.- 319 s.
 • Alaş Orda: Qazax dövlətçiliyinin tarixində əhəmiyyəti / N. A. Nazarbayev [et al.] ; tərt.: B. İsabayev, M. Koygeldiyev; baş red., tərc. N. Məmmədov-Tağısoy; Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 136 s.
 • Azərbaycan 1918-2018 = Azerbaijan 1918-2018 / Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, "Azərmarka" şirkəti; lahiyənin rəh. L. Güləliyeva; fot.: V. Əmrullayev [et al.].- Bakı: CaspiGroup, 2018.- 34 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan Cümhuriyyəti - 100 / A. İsgəndərov [et al.] ; elmi red. F. Əhmədova ; "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi. - Bakı : Elm və təhsil, 2018. - 520 s.,
 • Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları: kataloq = Keepsakes from the History of Azerbaijan Republic: catalogue / Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi; ing. dilinə tərc. G. Eminova; tərt.: İ. Muradəliyeva [et al.]; elmi red. T. H. Vəlixanlı.- Bakı: Afpoliqraf, 2018.- 64 s.
 • Azərbaycan Cümhuriyyəti: tarixi, siyasi və ədəbi-kulturoloji müstəvidə: elmi məqalələr toplusu / C. Ə. Yusifli [et al.]; tərt., elmi red., ön sözün müəl. V. S. Sultanlı.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 344 s.
 • Nəzərli, Əzizə Ənvər qızı. Azərbaycan Cümhuriyyətində xalq təhsili: 1918-1920-ci illər: monoqrafiya / Ə. Ə. Nəzərli; tərc.: K. İsmayılov, Ə. Nəzərli; tərc. red. A. S. Rüstəmova; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2018.- 240 s.
 • Əhmədov, Səbuhi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin Ordusu: 1918-1920-ci illər / S. Əhmədov; elmi red. N. Vəlixanlı ; Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi.- Bakı, 2018.- 58 s.
 • Qoca, Elşad. Azərbaycan kəşfiyyatı və əks-kəşfiyyatı: 1918-1920 = İntelligence and counter-intelligence of Azerbaijan: 1918-1920 = Разведка и контрразведка Азербайджана: 1918-1920 / E. Qoca ; ing. və rus dillərinə tərc. Ş. Rzayev ; red. A. İsgəndərov. - Bakı : Elgün, 2018. - 88 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Ordusunun tarixi / M. S. Süleymanov; elmi red.: M. Quluzadə, H. İ. Məmmədova ; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.
  III cild: 1920-1922.- Bakı: Maarif, 2018.- 784 s
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Ordusunun tarixi / M. S. Süleymanov; elmi red.: A. Ə. Paşayev, P. Q. Darabadi; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.
  II cild: noyabr 1918 - aprel 1920.- Bakı: Maarif, 2018.- 725 s.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Ordusunun tarixi / M. S. Süleymanov; elmi red.: A. Ə. Paşayev, P. Q. Darabadi; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.
  I cild: 1917-1918.- Bakı: Maarif, 2018.- 732 s.
 • Əmrahov, Ziyad Cümşüd oğlu. Azərbaycan Parlamentarizmi tarixi - 100 / Z. C. Əmrahov; elmi red. A. İsgəndərli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 268 s.
 • Əliyeva, Lətifə Ağaqasım qızı. Azərbaycan qadınları emansipasiya yollarında: 1918-1920: monoqrafiya / L. A. Əliyeva; elmi red. H. K. Hüseynova; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Ecoprint, 2018.- 280 s.
 • Əliyeva, Lətifə Ağaqasım qızı. Azərbaycan qadınları millətlərarası və hərbi münaqişələrdə: 1905-1920 = Азербайджанские женщины в ситуации межнациональных и военных конфликтов: 1905-1920 / L. A. Əliyeva ; elmi red. H. K. Hüseynova; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Ecoprint, 2018.- 268 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Rzayev, Ramiz Yaqub oğlu. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi: tarixi və bu günü / R. Y. Rzayev, B. H. Əsədov; Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 286 s.
 • Mədətov, İlham. Azərbaycan tarixi: dərslik / İ. İ. Mədətov, M. P. Zülfüqarlı; red. R. İsmayılova; Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti.- Bakı: "İN-2017" MMC, 2018.- 500 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 100 sual, 100 cavab / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu; tərt. H. Abdulla; elmi red., ön sözün müəl. A. İsgəndərli; baş red., son sözün müəl. O. Səmədov.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 152 s.
 • İbrahimov, Elçin. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: dil məsələləri / E. İbrahimov; elmi red. K. Abdullayev ; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: XAN nəşriyyatı, 2018.- 208 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100: metodik tövsiyələr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. N. Alişova; elmi red. K. M. Tahirov; red. A. Abdullayeva.- Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2018.- 57 s.
 • Qəniyev, Həsən Qərib oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100 il: 28 may 1918-ci il - 27 aprel 1920-ci il / H. Q. Qəniyev, E. Talışınski; elmi red. A. İskəndərov; Bakı İslam Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 80 s.
 • Qasımov, Rəşad Yavər oğlu. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti - Osmanlı münasibətləri: Osmanlı mənbələri əsasında: monoqrafiya / R. Y. Qasımov.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 276 s.
 • Şüküroğlu, Lətif. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ordu quruculuğu / L. Şüküroğlu; red. H. Babayev; Respublika Veteranlar Təşkilatı.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 466 s.
 • Məmmədov, Aqşin. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün etnik mənzərəsi və dil siyasəti / A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, 2018.- 88 s.
 • Mustafa, Nazim. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti işığında: 1918-1920: araşdırmalar, məqalələr / N. Mustafa.- Bakı: Ulu İKF, 2018.- 256 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyətinin Tiflis dövrü / R. H. Rüstəmov [et al.]; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; elmi red.: K. İsmayılov, N. Məmmədzadə ; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2018.- 440 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920 = Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920 / Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi; məsul red. A. Ə. Paşayev; red. Ə. A. Rəsulov.
  Təhsil siyasəti: sənədlər toplusu = Политика просвещения : сборник документов.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 468 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi: beynəlxalq elmi konfransın materialları = Azerbaijan Democratic Republic: the bright page of Azerbaijan's statehood history: international scientific conference = Азербайджанская Народная Республика: яркая страница истории государственности Азербайджана: материалы международной научной конференции / Ç. Abdullayev [et al.]; baş red. Y. M. Mahmudov; red. heyəti: A. A. Əlizadə [et al.]; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2018.- 546 s.
 • İsmayılov, Xəyyam Cəbrayıl oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət və hüququ: dərs vəsaiti / X. C. İsmayılov; elmi red. M. F. Məlikova; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 332 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə quberniyasından olan dövlət xadimləri: monoqrafiya / AMEA Gəncə bölməsi; layihə rəh. F. Y. Əliyev; tərt.: E. Həsənov, A. Hüseynov, M. Əliyeva; red.: N. Mirzəyeva, T. Verdiyeva.- Gəncə: Elm, 2018.- 350 s.
 • Sadıqov, Həsənbala Hənifə oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncədə qəbul etdiyi hüquqi aktlar və onun tarixinin izahlı xronologiyası: 1918-1920 / H. H. Sadıqov; layihə rəh. F. Y. Əliyev; elmi red. A. İskəndərov; red. M. Əliyeva; AMEA Gəncə bölməsi.- Gəncə: Elm, 2018.- 175 s.
 • Sadıqov, Həsənbala Hənifə oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı və mübariz qərargahı Gəncə / H. H. Sadıqov; layihə rəh. F. Y. Əliyev; elmi red. A. İskəndərov; red.: R. Y. Sadıqova, M. Əliyeva; AMEA Gəncə bölməsi.- Gəncə: Elm, 2018.- 521 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları: portret-oçerklər və məqalələr / Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi; red., ön sözün müəl. Ə. A. Rəsulov.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 248 s.
 • Rəhimov, Emil. Azərbaycan: Müsəlman Şərqində ilk demokratik Respublikanın yaranmasının 100 illiyi / E. Rəhimov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 144 s.
 • Məmmədov, Ceyhun Valeh oğlu. Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri: tarix və müasirlik / C. V. Məmmədov; elmi red. A. Şirinov; red.: R. Həsrətova, E. Ağaoğlu; Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu.- Bakı: Tuna, 2018.- 124 s.
 • Qurbanov, Çingiz Nəbi oğlu. Azərbaycanda pul tədavülü və bank işinin təkamülü: b.e.ə. IX əsr - 2014-cü il / Ç. N. Qurbanov.- Bakı: Avropa, 2018.- 547 s.
 • Hüseynov, Rəşid İnqilab oğlu. Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi: tarix və müasirliyin vəhdəti: [monoqrafiya] / R. İ. Hüseynov; elmi red. F. M. Qurbanov.- Bakı: Afpoliqraf, 2018.- 480 s.
 • Bayramova, Rəxşəndə. Azərbaycanın Quba bölgəsi tarixin dönüş mərhələsində: 1917-1920-ci illər / R. Bayramova; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2018.- 236 s.
 • Rüfətli, Eşqin. Baltikdən Xəzərə / E. Rüfətli, N. Əliyeva; ön sözün müəl., elmi red. N. Q. Cəfərov; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2018.- 264 s.
 • Əhməd, Dilqəm. Bir ildən yüz ilə: yeni fotolar və sənədlər / D. Əhməd; elmi red. Ə. Tahirzadə.- Bakı: TEAS Press, 2018.- 228 s.
 • Həsənov, Həsən Əziz oğlu. Birinci respublikaya aparan yolda: 1917-ci ilin fevralından 1918-ci ilin mayına qədər / H. Ə. Həsənov; rus dilindən tərc. M. Süleymanov; elmi red., ön sözün müəl. İ. S. Bağırova; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: TEAS Press, 2018.- 448 s.
 • Əhmədova, Salatın Alı qızı. Böyük ömrün salnaməsi: monoqrafiya / S. A. Əhmədova; elmi red., ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Ecoprint, 2018.- 192 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Cümhuriyyət qurucuları / N. Q. Yaqublu; red. İ. Quliyeva.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 504 s.
 • Həsənli, Sona Gülbaba qızı. Cümhuriyyət və hüquqi dövlət quruculuğu: 1918-2018 / S. G. Həsənli; red. M. Nemətoğlu.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2018.- 408 s.
 • Carçı, Sərxan. Cümhuriyyət xilaskarları - əmanət məzarlar / S. Carçı; red., ön sözün müəl. E. Həsənli.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 164 s.
 • Rüstəmova-Tohidi, Solmaz Əli qızı. Cümhuriyyətin "Azərbaycan" adlandırılması və onun tarixi əhəmiyyəti / S. Ə. Rüstəmova-Tohidi.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 176 s.
 • Qasımov, Cəlal. Cümhuriyyətin təhlükəsizlik orqanları: 1918-1920 / C. Qasımov; elmi red., ön sözün müəl. M. C. Qasımlı; red. A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Baku: Vanur Poliqraf MMC, 2018.- 170 s.
 • Rüstəmli, Asif Heydər oğlu. Cəfər Cabbarlı və Milli İstiqlal Hərəkatı / A. H. Rüstəmli; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Cəfər Cabbarlı adına Mədəniyyət, Elm və Təhsilin İnkişafına Yardım İctimai Birliyi.- Bakı: Gənclik, 2018.- 168 s.
 • əl-Armuti, Ömər Məhəmməd. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və beynəlxalq hüquq / Ö. M. əl-Armuti; ərəb dilindən tərc. Z. Qasımov; red. F. Güney.- Bakı: Orxan NPM, 2018.- 160 s.
 • Quliyev, Vilayət. Densterfors Bakıda: general Denstervilin Bakı gündəliyi: avqust-sentyabr 1918-ci il / V. Quliyev.- Bakı: Qanun, 2018.- 208 s.
 • Qurban, Teyyub. Dönməzlik: [M.Ə. Rəsulzadə haqqında] / T. Qurban; red. Ə. Balayev.- Bakı: Ecoprint, 2018.- 144 s.
 • Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Göyçay döyüşləri Türkiyə tarixşünaslığında / M. P. Zülfüqarlı; layihənin rəh. E. Süleymanov; elmi red. F. Babayev ; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- Bakı: AVCİYA, 2018.- 150 s.
 • Topçubaşov, Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. İstanbulda diplomatik görüşlər: Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli nazirinin qeydləri: 1918-1919-cu illər / Ə. Ə. Topçubaşov; rus dilindən tərc. Ü. Hüseynova; elmi red., ön sözün müəl. S. Ə. Rüstəmova-Tohidi.- Bakı: Aspoliqraf, 2018.- 368 s.
 • Qaraca, Bəxtiyar. İstiqlal düşüncələri: Cümhuriyyətə aparan yollar / B. Qaraca, A. Aşırlı; ideya müəl. İ. Məmmədov; ön sözün müəl. S. M. Vəliyeva; elmi red. A. İsgəndərov; red.: S. Aslanova, K. Mirzəyeva.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2018.- 384 s.
 • Manaflı, Həbibulla Şirin oğlu. Milli vicdanımızı dirçəldən böyük ideoloq / H. Ş. Manaflı; elmi red. Ş. A. Hüseynov; red. G. A. Abdullayeva.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 272 s.
 • Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; tərt., ön sözün müəl. F. Cabbarov; bur. məsul D. Musayev.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2018.- 136 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Məktublar. Şəfibəyçilik / M. Ə. Rəsulzadə; tərt., ön sözün müəl. A. H. Balayev.- Bakı: TEAS Press, 2018.- 252 s.
 • Naxçıvan tarixinə dair qaynaqlar / AMEA Naxçıvan bölməsi, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu; tərt.: İ. Hacıyev, E. Kəlbizadə.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 240 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; tərt., ön sözün müəl. F. A. Rüstəmov.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 288 s.
 • Vəliyev, İsaxan Veysəl oğlu. Sabitlik və rifah naminə siyasət / İ. V. Vəliyev; elmi red. Ə. Həsənov; red. B. Əzizli.- Bakı: Təhsil, 2018.- 672 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş "Muzey, arxiv və kitabxanalarda qorunan milli dəyərlərin tədqiqi, təbliği, muhafizəsi və bərpası" II Respublika elmi konfransının materialları / P. Abdinova [et al.]; red. heyəti: N. Vəlixanlı [et al.]; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Afpoliqraf, 2018.- 296 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir Azərbaycanın iqtisadi inkişaf istiqamətləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: Bakı, 3-4 may, 2018-ci il / İ. M. Abbasov [et al.]; tərt.: M. N. Abbasova, S. A. Əmirxanov, N. R. Axundova; red. İ. M. Abbasov; Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı, 2018.- 718 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Qocayeva, Xatirə. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təhsilin demokratikləşdirilməsi uğrunda mübarizədə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rolu: monoqrafiya / X. Qocayeva; elmi red. F. Rüstəmov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 192 s.
 • Qoca, Elşad. Yüz ilin işığında / E. Qoca; red. A. İsgəndərov.- Bakı, 2018.- 154 s.
 • Hacıyev, Fərhad. Əlimərdan bəy Topçubaşov: monoqrafiya / F. Hacıyev; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 168 s.
 • Неизвестные страницы истории: беженцы-мусульмане: 1918-1920 гг.: [документы] / Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики; рук. работы Э. С. Алекперова ; сост. Х. Ю. Вердиева; науч. ред. А. Искендерли.- Баку: Ecoprint, 2018.- 216 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглу. Патриарх тюркизма: Ахмед бек Агаоглу: 1869-1939 / А. Г. Балаев; науч. ред. Я. Акпынар.- Баку: TEAS Press, 2018.- 508 с.
 • ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz fövqəladə komissiyasının sənədləri işığında: 1919-1920-ci illər / ideyanın müəl., elmi red., ön sözün müəl. R. Ə. Mehdiyev; fars dilindən tərc.: Ş. Yəhyayev, E. Abdullayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 392 s.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Ali baş komandan institutu / M. S. Süleymanov.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 504 s.
 • Əziz, Boran Orduxan oğlu. Azərbaycan adının anlamı və tarixi ərazisi = Значение названия "Азербайджан" и историческая территория Азербайджана = The Meaning and Historical Area of the Name of the Azerbaijan / B. O. Əziz ; elmi red. Z. Bayramlı.- Bakı: Səda, 2017.- 160 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Şahsevən, İltifat. Azərbaycan Cümhuriyyətinin daxili işlər nazirləri və silahdaşları: İstiqlal fədailəri: 1918-1920 / İ. Şahsevən; red. Z. Şahsevənli; elmi red. Ş. Qasımov.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 476 s.
 • İsmayılova, Mirvari Abbas qızı. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti: aktual problemlər: dərslik / M. A. İsmayılova; elmi red. M. N. Hüseynova; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2017.- 200 s.
 • Əhmədli, Bədirxan Balaca oğlu. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri: monoqrafiya / B. B. Əhmədli; elmi red. Ş. H. Alışanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 376 s.
 • Cəbiyev, Qafar Cəfər oğlu. Azərbaycan tarixi: ən qədim zamanlardan müasir dövrə qədər: ali məktəblərin qeyri-ixtisas fakültələrinin bakalavriat pilləsi üçün dərslik / Q. C. Cəbiyev, S. Ş. Allahverdiyev; elmi red. S. A. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 621 s.
 • Mədətli, Eynulla. Azərbaycan tarixi məsələləri İran tarixşünaslığında: XX əsrin əvvəlləri: monoqrafiya / E. Mədətli; elmi red., ön sözün müəl. Y. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2017.- 288 s.
 • Azərbaycan tarixi: ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək: dərslik / M. Q. Abdullayev [et al.]; elmi red. M. Q. Abdullayev.- Yenilənmiş IV nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2017.- 412 s.
 • Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi: Göyçay döyüşləri: iyun-iyul 1918-ci il / M. P. Zülfüqarlı; layihənin rəh. E. S. Süleymanov; elmi red. F. İ. Babayev; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- Bakı: AVCİYA, 2017.- 109 s.
 • Həşimli, Hüseyn Məmməd oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə satirik poeziya: dərs vəsaiti / H. M. Həşimli ; elmi red. İ. Cəfərov ; Naxçıvan Dövlət Universiteti. - Bakı : Elm və təhsil, 2017. - 104 s.
 • Hacıbəyli, Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu. Bir il xəyallarda ... və bütöv bir ömür / C. Ə. Hacıbəyli; layihənin rəh., ideya müəl. Elçin; fr. dilindən tərc. M. Əmrahov; red., ön sözün müəl. A. Tahirli; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2017.- 235 s.,
 • Dövlət bayrağına münasibət qaydaları / tərt.-müəl. Ə. E. Əhmədov.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 47 s.
 • Mustafa, Nazim. İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı: 1918-1920 / N. Mustafa; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 328 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Mirzə Bala Məhəmmədzadənin ictimai-siyasi görüşləri: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red. A. H. Rüstəmli; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.- Bakı: Ozan, 2017.- 448 s.
 • Əhməd, Dilqəm. Mühacirlərin dönüşü: yeni fotolar və sənədlər / D. Əhməd; red. Ə. Ş. Tahirzadə
  I cild.- Bakı: TEAS Press, 2017.- 140 s.
 • Əsədova, Minaxanım Rafiq qızı. Mədəniyyət tarixinə dair tədqiqatlar: dərs vəsaiti / M. R. Əsədova; elmi red. R. Q. Mədətova; Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti.- Bakı: "İN-2017" MMC, 2017.- 154 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Məktublar. Şəfibəyçilik / M. Ə. Rəsulzadə; elmi red.: Ə. E. Məmmədli, M. R. Oruclu; tərt., ön sözün müəl. A. H. Balayev.- Bakı: Kitab Klubu, 2017.- 196 s.
 • Cəfərli, Elman Yusif oğlu. Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvan: XX əsrin əvvəlləri: monoqrafiya / E. Y. Cəfərli; elmi red. F. Y. Səfərli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017.- 224 s.
 • Abışov, Vaqif Şirin oğlu. Şamaxı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı: 1918-1920 / V. Ş. Abışov; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 120 s.
 • Nəcəfli, Güntəkin Cəmil qızı. Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgələrində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlar: 1918-1920 / G. C. Nəcəfli; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. Mahmudov ; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 248 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  V kitab: Türk dünyasının tarixi şəxsiyyətləri.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 336 s.
 • Pəhləvan, Əmir. Vətən dahiləri: [poetik ensiklopediya] / Ə. Pəhləvan; red. Ə. Tahirov; ön sözün müəl. S. X. Rüstəmxanlı
  I hissə.- Bakı: Qanun, 2017.- 400 s.
 • Xəlilov, Eldar Atlıxan oğlu. XIX əsrdən bu günə / E. A. Xəlilov; red. T. Xəlilova.- Bakı: Elm və təhsil, 2017. - 312 s.
 • Kərimov, Zəfər Mahmud oğlu. XX əsrin əvvələrində Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət mətbuat səhifələrində: monoqrafiya / Z. M. Kərimov; elmi red. İ. S. Bağırova; lahiyənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2017.- 180 s.
 • Baxşıyev, Zamin Şahab oğlu. Azərbaycan tarixi: vəsait / Z. Ş. Baxşıyev; elmi red. N. H. Həsənov.- Bakı: Elm və təhsil, 2016. - 400 s.
 • Hacıyeva, Xatirə Ziya qızı. Azərbaycan tarixi: bakalavr pilləsində təhsil alan xarici tələbələr üçün dərs vəsaiti / X. Z. Hacıyeva; elmi red. M. Abbasova; Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: Print Land NE, 2016.- 614 s.
 • Mustafa, Fazil. Düşünürüksə, varıq!: [məqalələr] / F. Mustafa; elmi red. C. C. İsmayıl.- Bakı: Nurlar NPM, 2016.- 248 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi: [Heydər Əliyevin aandan olmasının 93-cü ildönümü münasibətilə keçirilmış Səbail məktəblərinin elmi-praktik konfransında dinlənilmiş məruzələr toplusu] / Bakı Şəhəri Səbayıl Rayon İcra Hakimiyyəti; elmi red. E. İmanov.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 160 s.
 • Əsgərov, Rəsul. İlk peşə-ixtisas təhsili: problemlər və perspektivlər: [1843-1993-cü illərdə] / R. B. Əsgərov, M. R. Qurbanov; elmi red. A. N. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Şahin-MB MMC, 2016.- 250 s.
 • Qürbətdən gələn səslər: Ceyhun bəy Hacıbəylinin mühacirət həyatı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt., ərəb əlifbasından çev. K. Aslan; red. P. Kərimov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 512 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan Cümhuriyyəti / M. Ə. Rəsulzadə; tərt. Y. S. Türkel.- Bakı, 2015.- 152 s.
 • Quliyev, Röfət Əli oğlu. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi / R. Ə. Quliyev; elmi red. İ. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
  I kitab: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920.- Bakı: Turxan NPB, 2015.- 360 s.
 • İbrahimli, Xaləddin Cəlal oğlu. Azərbaycan mühacirəti tarixi / X. C. İbrahimli; elmi red. S. S. Əliyarlı.- II nəşr.- Bakı: Teas Press, 2015.- 264 s.
 • Kazım, Ülvi. Azərbaycan tarixi: toplu: 4 cilddə / Ü. Kazım
  III cild.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2015.- 712 s.
 • İsmayılov, Xəyyam Cəbrayıl oğlu. Azərbaycanın hüquq tarixi: dərslik / X. C. İsmayılov; elmi red. M. F. Məlikova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 572 s.
 • Rəhmanzadə, Fazil Şamil oğlu. Bu isimdə bir can...: Azərbaycanın XX yüzildəki intibahı ilə bağlı tarixi-nəzəri, bədii-sənədli, publisistik qeydlər / F. Ş. Rəhmanzadə; red. heyəti: R. B. Hüseynov [et al.]; baş red. R. B. Hüseynov; red. Ş. F. Rəhmanzadə.
  I kitab.- Bakı: Apostrof, 2015.- 584 s.
 • Əhməd, Dilqəm. Fərqlilər: yeni fotolar, yeni sənədlər / D. Əhməd.- Bakı: Teas Press, 2015.- 216 s.
 • Cabbarlı, Nikpur Mirhüseyn oğlu. Mühacirət və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri / N. M. Cabbarlı; elmi red. Ş. Körpülü; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 56 s.
 • Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: biblioqrafiya = Mehmet Emin Resulzade: bibliografya = Мухаммед Эмин Расулзаде: библиография / tərt., ön sözün müəllifi, red. N. Q. Yaqublu, translit. red. S. Xalidoğlu, rəssam R. A. Rəsulzadə.- Bakı: Kitab Klubu, 2015.- 464 s.
 • Bağırzadə, Nəcibə Kamal qızı. Uzaqdakı yaxınlar / N. K. Bağırzadə.- Bakı: MBM, 2015.- 144 s.
 • Münşi, Hilal. Azərbaycan Cümhuriyyəti: tarixi siyasi təsvir / H. Münşi; tərt., ön sözün müəl. Ş. A. Qarabağlı, elmi red. T. Hüseynoğlu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 316 s.
 • Azərbaycan tarixi: ən qədim zamanlardan- XXI əsrin ilk onilliklərinədək: dərslik / M. Q. Abdullayev [et al.]; red. M. Q. Abdullayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014.- 380 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları: 22 may 2013-cü il / A. İsgəndərov [et al.]; red. heyəti: U. K. Ələkbərov [et al.]; bur. məsul F. Əhmədova; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 264 s.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi / M. S. Süleymanov; elmi red. P. Q. Darabadi; rəy. N. Ə. Maksvell
  II cild.- Tehran: Firuzan, 2014.- 696 s.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi / M. S. Süleymanov; elmi red. P. Q. Darabadi; rəy. N. Ə. Maksvell
  I cild.- Tehran: Firuzan, 2014.- 760 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı = История или биография азербайджанского народа = "Autobiography" or History of Azerbaijan People / N. Q. Cəfərov; red. D. O. Osmanlı.- Bakı: AzAtaM: Elm və Təhsil, 2014.- 144 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Sultanlı, Vaqif Soltan oğlu. İstiqlal sevgisi: monoqrafiya / V. S. Sultanlı; elmi red. T. Hüseynoğlu; ön sözün müəl. Q. S. Təbrizi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 252 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi, Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının ideoloqu = Mehemmed Amin Rasulzade: Founder of Azerbaijan Democratic Republic, Ideologist of Azerbaijani National Liberation Movement / N. Q. Yaqublu; tərc. T. Bağırlı; layihənin rəh. E. S. Süleymanov; red. V. Əlibəyov; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- Bakı: AVCİYA, 2014.- 104 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Nuri Paşa və silahdaşları / M. S. Süleymanov; tərt.: M. M.C. Rıhtım, M. A. Nuriyeva; Qafqaz Universiteti, Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu.- Genişləndirilmiş II nəşri.- Bakı: Nurlar NPM, 2014.- 536 s.
 • Dədəyev, Bilal Mirzəbala oğlu. Qarabağ 99 sualda / B. M. Dədəyev, C. Mahmudlu, Ş. Əbilov; layihənin rəh. C. Y. Osmanlı; elmi red. T. H. Nəcəfli; Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Və İdman Nazirliyi.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2014.- 368 s.
 • Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu. Qarabağ tarixi: dərs vəsaiti / Q. Ə. Hacıyev; elmi red. Y. M. Mahmudlu.- Bakı: Təknur, 2014.- 228 s.
 • Əhməd, Vüqar. Son nəfəsədək Azərbaycan: roman / V. Əhməd; ön sözün müəl. M. Əhməd; red.: R. Nəbioğlu, M. Cabiroğlu.- Bakı: MBM, 2014.- 336 s.
 • Şərqdə İlk Demokratik Respublika: "28 May- Respublika günü" ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans: məqalələr toplusu / "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi; elmi red. V. Quliyeva.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 224 s.
 • Şərqdə İlk Demokratik Respublika: "28 May- Respublika günü" ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans: tezislər toplusu / "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi; elmi red. V. Quliyeva.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 64 s.
 • Ağayeva, Sevinc Simran qızı. Tarixi proses və hadisələrin dövrləşmə cədvəlləri: Azərbaycan tarixi fənni üzrə metodik vəsait / S. S. Ağayeva.- Bakı: Elm, 2014.- 72 s.
 • XX əsr Azərbaycan tarixi: dərslik / Y. B. Yusifov [et al.]; red. T. T. Vəliyev
  II cild.- Bakı: Apostrof, 2014.- 560 s.
 • Məmmədov, Şükür Aloş oğlu. XX əsr Azərbaycanda dövlət və hüquq təlimləri: dərs vəsaiti / Ş. Məmmədov; elmi red. E. Cəfərli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 156 s.
 • Əliqızı, Almaz. Əfsanədən həqiqətə / A. Əliqızı, M. Həsən; red. T. Hüseynoğlu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 64 s.
 • Mirəhmədov, Əziz Mirfeyzulla oğlu. Əhməd bəy Ağaoğlu: monoqrafiya / Ə. M. Mirəhmədov; tərt.-red. D. Ə. Mirəhmədova.- Bakı: Ərgünəş, 2014.- 264 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; ərəb dilindən tərc., tərt., ön sözün müəl. Ş. A. Hüseynov
  V cild: 1918- aprel 1920.- Bakı: Qanun, 2014.- 564 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; ərəb əlif. çev., tərt., ön sözün müəl. Ş. A. Hüseynov, trans., red. Ş. Vəliyev, trans., red. Ş. Mirzəyev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- II nəşr
  V cild: 1918- aprel 1920.- Bakı: Təhsil, 2014.- 440 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; ərəb dilindən çev., tərt., ön sözün müəl. Ş. A. Hüseynov, trans. red.: Ş. Vəliyev, Ş. Mirzəyev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- II nəşr
  IV cild: 1917- aprel 1918.- Bakı: Təhsil, 2014.- 416 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; trans. red.: Ş. Vəliyev, Ş. Mirzəyev, ərəb dilindən çev., tərt., ön sözün müəl. Ş. A. Hüseynov$ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- II nəşr
  III cild: 1915-1916.- Bakı: Təhsil, 2014.- 616 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; tərt., translit., ön sözün müəl. Ş. A. Hüseynov, translit. red. M. Qarayev, M. H. Müsəddiq; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
  II cild: 1909-1914 / fars dilindən tərc.: S. Hatəmi, M. H. Müsəddiq.- II nəşri.- Bakı: Təhsil, 2014.- 528 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; tərt., translit., ön sözün müəl. Ş. A. Hüseynov, translit. red. M. Qarayev, M. H. Müsəddiq; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
  I cild: 1903-1909 / red. M. Əvəzqızı.- II nəşri.- Bakı: Təhsil, 2014.- 480 s.
 • Topçubaşı, Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılması / Ə. Ə. Topçubaşı.- Bakı: Təknur, 2013.- 55 s.
 • İsgəndərli, Anar. Azərbaycan həqiqətləri: 1917-1920 / A. İsgəndərli; ön sözün müəl., rəy. C. Makkarti; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 210 s.
 • Bağırzadə, Nəcibə Kamal qızı. Azərbaycan həsrəti / N. K. Bağırzadə; red. T. Qurban.- Bakı: "Ol" MMC, 2013.- 72 s.
 • Rəcəbli, Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycan tarixi: oçerklər / Q. Ə. Rəcəbli; elmi red. T. Ə. Bünyadov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 544 s.
 • Əfəndizadə, Məhəmməd Şərif. Azərbaycan və inqilabı / M. Ş. Əfəndizadə; translit.: T. Hacıyev, E. Əmirov, E. Əliyev; ön sözün müəl. C. Osmanlı; elmi red.: M. Əliyev, M. Qasımlı; "İRƏLİ" İctimai Birliyi Tədqiqatlar Mərkəzi.- Bakı, 2013.- 144 s.
 • Azərbaycanın ilk qeyri-hökumət təşkilatları / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Milli Jurnalistika Konqresi" İctimai Birliyi; tərt., elmi red. N. Q. Yaqublu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 96 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər: 1918-1919 / M. Ə. Rəsulzadə; tərt., tərc., ön sözün müəl. Ş. A. Hüseynov, red. A. Əzimova.- Bakı: Qanun, 2013.- 160 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. İran türkləri / M. Ə. Rəsulzadə; tərt. Y. S. Türkel.- Bakı: Təknur, 2013.- 100 s.
 • Əliyarlı, İltifat Musa oğlu. İstiqlal fədailəri - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Nazirləri və silahdaşları: 1918-1920 / İ. M. Əliyarlı, T. R. Behbudov; elmi red. Ş. Qasımov; red. Z. Şahsevənli.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 491 s.
 • Məhəmməd Əmin Rəsulzadə / K. Odər [et al.].; tərc.: M. Həsən, H. Günəşli; elmi red. A. Əliqızı; red. M. Həsən; "Yeni Nəfəs" Gənclər Təşkilatı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 164 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası / N. Q. Yaqublu; elmi məsl. A. H. Balayev [et al.]; red.: S. X. Mirzəyev, İ. Quliyeva.- Bakı: Kitab Klubu, 2013.- 506 s.
 • Nəsib bəy Yusifbəyli - milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi: [toplu] / F. Əhmədova [et al.]; elmi red. F. Əhmədova; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Ziya, 2013.- 216 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda: dərs vəsaiti / N. Q. Yaqublu; elmi red. S. Məmmədli.- Bakı: "Ol" MMC, 2013.- 210 s.
 • Quba, aprel-may 1918-ci il: müsəlman gırğınları sənədlərdə: toplu / Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi; tərt. S. Ə. Rüstəmova-Tohidi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2013.- 316 s.
 • Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. Tarixi şəxsiyyətin tarixi: Əlimərdan bəy Topçubaşov / C. P. Həsənli; red. H. M. Paşayev; Azərbaycan Diplomatik Akademiyası.- Bakı: Azərbaycan Diplomatik Akademiyası, 2013.- 588 s.
 • Səlimbəyli, Şöhrət Əlvənd oğlu. Terrorizm: qan çilənən torpaqlar / Ş. Ə. Səlimbəyli, M. Dostuyev; red. Q. Ə. Hacıyev
  IV kitab.- Bakı: Avropa, 2013.- 504 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; ərəb dilindən tərc., tərt., ön sözün müəl. Ş. Hüseynov, translit., red.: Ş. Q. Vəliyev, S. X. Mirzəyev, red.: A. Əzimova, S. X. Mirzəyev
  IV cild: 1917- aprel, 1918.- Bakı: Qanun, 2013.- 456 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; red. E. Raqifoğlu.- Bakı: Qələm, 2013.- 464 s.
 • İsgəndərli, Anar. Azərbaycan həqiqətləri: 1917-1920 / A. İsgəndərli; ön sözün müəl., rəy. C. Makkarti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 228 s.
 • İbrahimli, Xaləddin Cəlal oğlu. Azərbaycan mühacirəti tarixi / X. C. İbrahimli; elmi red. S. S. Əliyarlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 372 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı / N. Q. Cəfərov; red. D. Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: İrfan, 2012.- 64 s.
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi: dərslik / T. İ. Hacıyev; red. Q. A. Abdullayeva
  II hissə.- Bakı: Elm, 2012.- 392 s.
 • Çingizoğlu, Ceyhun. Böyük Türklər / C. Çingizoğlu; ön sözün müəl. H. Qafarov; red. V. Musayev.- Bakı, 2012.- 328 s.
 • Sadıqov, Həsənbala Hənifə oğlu. Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan / H. H. Sadıqov; elmi red. İ. Hacıyev; red. R. Y. Sadıqova.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 576 s.
 • Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. General Əliağa Şıxlinski və silahdaşları: hərb tarixindən araşdırmalar / Ş. Ə. Nəzirli; elmi. məsl. M. S. Süleymanov; red. P. Səmədova.- Bakı, 2012.- 494 s.
 • Balayev, Aydın Hüseynağa oğlu. Məmməd Əmin Rəsulzadə: 1884-1955 / A. H. Balayev; elmi red. M. N. Quboqlo.- Bakı: Çıraq, 2012.- 288 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  XII cild / tərt. N. B. Məmmədova [et al.].- Bakı: Təhsil, 2012.- 624 s.
 • Axundov, Ağamusa Ağası oğlu. Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / A. A. Axundov; tərt. G. A. Əmirova; red. M. Ə. Mahmudov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
  II cild.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 464 s.
 • Əliyarlı, Süleyman Sərdar oğlu. Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə / S. S. Əliyarlı; red. E. B. Muradəliyeva.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 560 s.
 • İbrahimov, İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətən düşüncələri: tarixin olaylarında / İ. X. İbrahimov; red. N. Mikayılov.- Əlavələrlə IV nəşri.- Bakı: Təknur, 2012.- 768 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; translit. edən, tərt., ön sözün müəl. Ş. Hüseynov, translit. red.: Ş. Q. Vəliyev, S. X. Mirzəyev
  III cild: 1915-1916.- Bakı: Elm, 2012.- 596 s.
 • Nəsibli, Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti: dərs vəsaiti / N. L. Nəsibli; red. S. S. Həmidov.- Bakı: Qanun, 2011.- 328 s.
 • Məmmədova, Elmira Kazım qızı. Azərbaycan tarixi kursunda hərb məsələləri: XV-XX əsrin əvvəlləri: dərs vəsaiti / E. K. Məmmədova; elmi red. S. A. Məmmədov; red. F. D. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2011.- 376 s.
 • Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. Azərbaycan təhsil tarixi / M. C. Mərdanov; elmi red. F. A. Rüstəmov
  I cild.- Bakı: Təhsil, 2011.- 296 s.
 • Eyyubov, İsmayıl Əhməd oğlu. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi: dərslik / İ. Ə. Eyyubov; elmi red. M. Ə. Əfəndiyev; red. V. Cəfərova.- Bakı, 2011.- 351 s.
 • Musa, İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti: dərslik: 3 hissədə / İ. M. Musa; elmi red. A. H. Hacıyeva; Bakı Dövlət Universiteti
  I hissə: Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində: mart 1917- aprel 1920-ci illər.- V nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2011.- 312 s.
 • Qurban, Teyyub. Dönməzlik: [M. Ə. Rəsulzadə haqqında] / T. Qurban; Dalğa Gənclər Hərəkatı.- Bakı: Qanun, 2011.- 144 s.
 • Abbasov, Namiq Ələkbər oğlu. Mədəniyyət siyasəti və mədəni irs: kulturoloji təhlil / N. Ə. Abbasov; elmi red. V. B. Cəfərov.- Bakı, 2011.- 220 s.
 • Balayev, Aydın Hüseynağa oğlu. Məmməd Əmin Rəsulzadə: 1884-1955 / A. H. Balayev; elmi red. M. N. Quboqlo.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 288 s.
 • Mustafayeva, Saidə Şirzad qızı. Nitqin inkişafı: dərs vəsaiti / S. Ş. Mustafayeva; red. Y. M. Seyidov.- Bakı, 2011.- 269 s.
 • Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu. Qarabağlı hərbiçilər: çar və AXC ordusunun zabitləri: tarixi-ensiklopedik tədqiqat: monoqrafiya / Q. Ə. Hacıyev, Ə. Çingizoğlu; elmi red. K. K. Şükürov.- Bakı: Təknur, 2011.- 320 s.
 • Qafarov, Vasif Vaqif oğlu. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi: 1917-1922: monoqrafiya / V. V. Qafarov; elmi red. C. P. Həsənli.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 474 s.
 • Əhmədov, Bədirxan Balaca oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə: dərslik / B. B. Əhmədov; Bakı Slavyan Universiteti
  I cild / red.: İ. Ə. Həbibbəyli, K. İ. Əliyev, E. Vurgun.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 480 s.
 • XXI əsrin Türk dövlətlərində kimlik seçimi / Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi; tərc. M. Vəzir; elmi red.: L. Əliyeva, T. Taşansu.- Bakı: Qanun, 2011.- 292 s.
 • 100 böyük azərbaycanlı: [ensiklopediya] / tərt.-müəl. A. A. Səmədov; red. Ə. Qurbanov.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 248 s.
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə dil, məktəb və tədris problemləri: magistrantlar üçün dərslik / Y. M. Seyidov, S. N. Abbasova; elmi red. M. Ə. Abdullayeva; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 188 s.
 • Azərbaycan tarixi: mühazirələr kursu / Bakı Dövlət Universiteti
  II hissə: XIX-XXI əsrin əvvəli / E. B. Muradəliyeva [et al.]; red. A. Ə. Rzayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 544 s.
 • Cəbrayılov, İntiqam Hilal oğlu. Azərbaycan tarixi: dərs vəsaiti / İ. H. Cəbrayılov, T. M. Məmmədov; elmi red. Y. M. Mahmudov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Maarif, 2010.- 368 s.
 • Məmmədov, İsaq Mustafa oğlu. Azərbaycan tarixi: XX əsr- XXI əsrin əvvəlləri: mühazirələr kursu: dərs vəsaiti / İ. M. Məmmədov, Ç. İ. Məmmədov; elmi red. Y. M. Mahmudov; rəy.: Ş. M. Qasımov [et al.].- Bakı: UniPrint, 2010.- 336 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan / tərt. İ. M. Hacıyev; red. H. Səfərli.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2010.- 384 s.
 • Azərbaycanın Paris Sülh konfransındakı elçiləri = Посланцы Азербайджана на Парижской Мирной конференции / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi; mətnin müəl. Z. Dulayeva [et al.]; elmi red. N. M. Vəlixanlı.- Bakı: Elm, 2010.- 208 s.
 • Abdullayev, Bəhruz Musa oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti: metodik vəsait / B. M. Abdullayev, S. M. İmanova; red. R. M. Qurbanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 128 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Bakının qurtuluşu / N. Q. Yaqublu; elmi red. S. R. Məmmədli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 200 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Bir türk milliyyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri: [məqalələr] / M. Ə. Rəsulzadə; red. Z. M. Bünyadov.- Bakı: Qanun, 2010.- 132 s.
 • Əhmədov, Bədirxan Balaca oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə: dərslik / B. B. Əhmədov; Bakı Slavyan Universiteti; B. B. Əhmədov; Bakı Slavyan Universiteti
  II cild: İcmallar, təhlillər, portretlər / red. M. K. İmanov [et al.].- Bakı: Apostrof, 2010.- 436 s.
 • Səməndərov, Seyfəddin Sabir oğlu. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda aqrar məsələ / S. S. Səməndərov; elmi red. İ. H. Alıyev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Mega-H, 2009.- 261 s.
 • Əliyev, Nail Arif oğlu. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə: monoqrafiya / N. A. Əliyev; elmi red. İ. M. Musa; red. A. Əliyev.- Bakı : Nurlan, 2009.- 204 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsinə dair: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red.: L. Mövsümova, M. B. Ağayev.- Bakı: Təknur MMC, 2009.- 380 s.
 • Vəliyeva, Fəridə Talıb qızı. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı: monoqrafiya / F. T. Vəliyeva; elmi red., ön sözün müəl. V. M. Arzumanlı, rəy.: B. A. Abdulla, Q. M. Paşayev.- Bakı: Qartal, 2009.- 176 s.
 • İbrahimova, Gülzar. Azərbaycan qadını: tarix və gerçəklik: monoqrafiya / G. İbrahimova; elmi red., ön süzün müəl. H. K. Hüseynova; AMEA İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 500 s.
 • Azərbaycan tarixi: dərslik
  II cild: XX əsr / Y. B. Yusifov [et al.]; red. T. T. Vəliyev.- Bakı: Təhsil, 2009.- 560 s.
 • Allahverdiyev, Səttar Şahverdi oğlu. Azərbaycan tarixinin xronologiyası: abituriyentlər, mərkəzləşmiş imtahanlara hazırlaşanlar və müəllimlər üçün vəsait / S. Ş. Allahverdiyev; red. Q. Ə.-R. Qarannı; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: "AM 965" MMC, 2009.- 128 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: ədəbiyyat, dil, mədəni quruculuq: monoqrafiya / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. heyəti: B. Ə. Nəbiyev, N. M. Cabbarlı, A. B. Məmmədov.- Bakı: Qoliot Qkup QSC, 2009.- 335 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 352 s.
 • Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: 1918-1920 / C. P. Həsənli; elmi red. E. R. İsmayılov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 576 s.
 • Sadıxov, Fikrət Yaqub oğlu. Diplomatiya və diplomatik xidmət: əsaslar, prinsiplər, təcrübə: dərs vəsaiti / F. Y. Sadıxov; elmi red. H. C. Əlibəyli.- II nəşri.- Bakı: Qərb Universiteti NPM, 2009.- 199 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Milli birlik / M. Ə. Rəsulzadə; tərt., elmi red. Y. S. Türkel.- Bakı: Çıraq, 2009.- 176 s.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / B. Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
  IV cild: Sahilsiz dəniz / ön sözün müəl., red. N. M. Cabbarlı.- Bakı: Çinar-Çap, 2009.- 556 s.
 • İbrahimov, İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətəndaş və tarix: tarixin olaylarında / İ. X. İbrahimov; red. N. Mikayılov.- Əlavələrlə III nəşri.- Bakı: Qanun, 2009.- 720 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsi: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red.: L. Mövsümova, M. B. Ağayev.- Bakı: Nurlan, 2008.- 360 s.
 • Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi: Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium: tezislər: Bakı şəhəri 13-14 sentyabr / V. Əliyev, K. İsmayılov, T. Mustafazadə [et al.]; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azərbaycan Tarix Qurumu.- Bakı: Victory, 2008.- 90 s.- Azərbaycan, rus və türk dillərində.
 • Azərbaycan Paris Sülh Konfransında: 1919-1920 = Azerbaijan at Paris Peace Conference: 1919-1920 = D'Azerbaïdjan à la Conference de Paix à Paris: 1919-1920 / tərc., tərt. V. M. Quliyev.- Bakı: Ozan, 2008.- 244 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan şairi Nizami / M. Ə. Rəsulzadə; türkcədən tərc. R. Əliyev; tərt.: R. Əliyev, Y. S. Türkel; elmi red.: R. Əliyev, Y. S. Türkel.- Bakı: Çıraq, 2008.- 416 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri: toplu / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; tərt. N. Ə. Maksvell; elmi red. Y. M. Mahmudov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 573 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 90: 1918-1920: biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. Ş. Nağıyeva; ixtisas red. K. M. Tahirov; red. G. C. Səfərəliyeva.- Bakı: M.F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2008.- 266 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu / P. Q. Darabadi [et al.]; red. heyəti Y. M. Mahmudov [et al.]; elmi red.: M. C. Qasımlı, F. Əhmədova; Qafqaz Universiteti, Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 695 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Bakının qurtuluşu / N. Q. Yaqublu; elmi red. S. R. Məmmədli.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 256 s.
 • Behbud xan Cavanşirin məhkəmə prosesi / tərc., tərt. V. M. Quliyev, red. A. H. Rüstəmli.- Bakı: Ozan, 2008.- 352 s.
 • Hacıyeva, Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi: 1871-1919-cu illər / A. H. Hacıyeva; elmi red. K. N. Rəhimov.- III nəşri.- Bakı: Nurlan, 2008.- 664 s.
 • İsmayilzadə, Şükufə. Genosid qurbanı / Ş. İsmayilzadə; ön sözün müəl. F. F. İbrahimli; red. S. Hüseynov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 140 s.
 • Qəhrəmanlı, Nazif Ələkbər oğlu. Nəsib bəy nümunəsi: məktublar, məqalələr, çıxışlar və haqqında yazılar / N. Ə. Qəhrəmanlı; elmi red. X. C. İbrahimli.- Bakı: Nurlan, 2008.- 263 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan milli-demokratik dövlətçilik məfkurəsi: türkçülük, müasirlik, islamçılıq: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red. Q. Mürşüdlü.- Bakı: Elm, 2007.- 280 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə. Rəsulzadənin rolu: dərs vəsaiti / N. Q. Yaqublu; elmi red. S. R. Məmmədli.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 212 s.- Azərbaycan və polyak dillərində
 • Bərabər yürüdük biz bu yollarda...: xatirələr, faktlar, sənədlər... / Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərt. N. F. Əkbərov; red. M. Məmmədcəlil; bədii red. M. Qədiroğlu.- Bakı: Çağ yayınları, 2007.- 244 s.
 • Vəliyev, Akif Abduləzim oğlu. Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu / A. A. Vəliyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 185 s.
 • Bağırzadə, Nəcibə Kamal qızı. Gecikmiş etiraf kimi... / N. K. Bağırzadə; red. A. Q. İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 128 s.
 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı: dərslik: 2 cilddə / C. M. Abdullayev [et al.]; elmi red.: C. M. Abdullayev, T. Hüseynoğlu, V. S. Sultanlı; Bakı Dövlət Universiteti.- Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş nəşr.
  II cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2007.- 564 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / N. Q. Cəfərov
  IV cild / elmi red. H. R. İmanov.- Bakı: Elm, 2007.- 328 s.
 • Əhmədov, Səbuhi Əhməd oğlu. Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət: toplu / S. Ə. Əhmədov; Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMM, Ekson Mobilin törəmə şirkəti.- Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2006.- 268 s.
 • Məmmədova, Həvva İsa qızı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət: erməni terrorizminin güclənməsi: 1918-1920 / H. İ. Məmmədova; elmi red. A. İsgəndərov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Nağıl evi, 2006.- 150 s.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Xəzan vurmasın: toplu / B. Ə. Nəbiyev; elmi red. N. M. Cabbarlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2006.- 452 s.
 • Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası iclaslarının protokolları 1918-ci il = Протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказского Сейма и Азербайджанского Национального Совета 1918 г. / Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi; məsul red. A. Ə. Paşayev.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 216 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası: 2 cilddə / red. heyəti Y. M. Mahmudov [et al.]; baş red. Y. M. Mahmudov
  II cild.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2005.- 472 s.
 • Paşayev, Ataxan Əvəz oğlu. Cümhuriyyət parlamentinə gedən yol / A. Ə. Paşayev.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 88 s.
 • Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. General Əliağa Şıxlinski ömrü / Ş. Ə. Nəzirli; red. K. Vəliyev.- Bakı: Uğur NPM, 2005.- 248 s.
 • Yıldız, Şükrü Muzaffer oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikası: 1918-1920: dövlət quruculuğu, hüquqi fəaliyyətlər, Qarabağ problemi / Ş. M. Yıldız; red. E. İbrahim.- Bakı: Səda, 2004.- 207 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası: 2 cilddə / red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]; baş red. Y. M. Mahmudov
  I cild.- Bakı: Lider nəşriyyat, 2004.- 440 s.
 • Seyidzadə, Dilarə Bağır qızı. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar / D. B. Seyidzadə; red. A. Həsənov.- İşlənmiş, əlavələr olunmuş II nəşri.- Bakı: OKA Ofset, 2004.- 348 s.
 • Quliyev, Cəmil Bahadur oğlu. Tarix: düşüncələr, mülahizələr, qeydlər: 1953-2003 / C. B. Quliyev.- Bakı: Elm, 2004.- 764 s.
 • Əliyarlı, İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Daxili İşlər Orqanlarının tarixi: ensiklopedik soraq kitabı / İ. M. Əliyarlı, T. R. Behbudov; elmi red. İ. Ö. Vəliyev
  I kitab: Xronoloji toplu: 1840-2003-cü illər.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2003.- 248 s.
 • Məmmədov, Alxan Bayram oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ədəbiyyat / A. B. Məmmədov; elmi red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı: Elm, 2003.- 276 s.
 • Həsənova, Südabə Cəmşid qızı. Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin yaranması və inkişafı / S. C. Həsənova, H. M. Sadıqov; elmi red. C. H.H. Mövsümov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 320 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan vətənpərvərliyi XX əsrdə: uğurlar və problemlər / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 2003.- 200 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: biblioqrafiya / tərt. A. İsgəndərov.- Bakı, 2003.- 52 s.
 • Hacıyeva, Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi: 1871-1919-cu illər: dərslik / A. H. Hacıyeva; elmi red. K. N. Rəhimov.- II nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 607 s.
 • Fərzəliyeva, Mətanət Çərkəz qızı. M.Ə. Rəsulzadə və Ana dilimiz: monoqrafiya / M. Ç. Fərzəliyeva; elmi red. İ. B. Kazımov.- Bakı: Təhsil, 2003.- 72 s.
 • Vəliyeva, Sona Məhəmməd qızı. Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və Xalq Cümhuriyyəti dövründə azərbaycançılıq ideyası / S. M. Vəliyeva; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 128 s.
 • Əlizadə, Soltan Hüseynqulu oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və islam: mülahizələr, şərhlər / S. H. Əlizadə; red. A. Ə. Buzovnalı.- Bakı, 2003.- 166 s.
 • Atabəyi, Turac. Azərbaycan: etnik mənsubiyyəti və İranda qüdrət uğrunda mübarizəsi / T. Atabəyi; tərc. N. E. Mədətli; elmi red. Y. M. Mahmudlu.- Bakı: Təhsil, 2002.- 248 s.
 • Paşayev, Ataxan Əvəz oğlu. Açılmamış səhifələrin izi ilə / A. Ə. Paşayev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 536 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə / N. Q. Yaqublu.- Bakı, 2001.- 154 s.
 • Azərbaycan tarixi: 7 cilddə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
  V cild: 1900-27 aprel 1920 / məsul red. M. Ə. İsmayılov [et al.].- Bakı: Elm, 2001.- 672 s.
 • Oruclu, Məryəm Rəsul qızı. Azərbaycanda və mühacirətdə müsavat partiyasının fəaliyyəti: 1911-1992: monoqrafiya / M. R. Oruclu; ön sözün müəl. T. H. Musayeva; elmi red. N. L. Nəsibli.- Bakı: Azərnəşr, 2001.- 272 s.
 • Dəmirli, Mail Abbasəli oğlu. Azərbaycan tarixi : mühazirə mətnləri / M. A. Dəmirli, M. S. Məmmədli; elmi red. T. Vəliyev; Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti, Azərbaycan Təfəkkür Universiteti.- II nəşr.- Bakı: Təfəkkür, 2000.- 472 s.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Mehmandarov: həyatı, xidmət yolu və silahdaşları / M. S. Süleymanov; elmi red.: P. Q. Darabadi, N. Maksvel.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2000.- 376 s.
 • Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. Arxivlərin sirri açılır / Ş. Ə. Nəzirli; red. R. Faxralı.- Bakı: Elm, 1999.- 414 s.
 • Süleymanova, Sevda Yunis qızı. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkət: XIX yüzilliyin sonu - XX yüzilliyin əvvəlləri / S. Y. Süleymanova; elmi red.: S. T. Qəndilov, S. S. Əliyarlı.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1999.- 422 s.
 • Quliyev, İlqar. İstiqlalın sabahına doğru / İ. Quliyev, N. Qədirov; red. T. Kərimli.- Bakı: Elm, 1999.- 188 s.
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Müsəlman dünyasında ilk Xalq Cümhuriyyəti / M. F. Süleymanov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 164 s.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. Yaddaşın bərpası / C. Ə. Qasımov; elmi red. Y. V. Qarayev.- Bakı: Mütərcim, 1999.- 256 s.
 • Azərbaycan Cümhuriyyəti: 1918-1920 / red.: F. Q. Maqsudov [et al.].- Bakı: Elm, 1998.- 336 s.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan ordusu: 1918-1920 / M. S. Süleymanov; elmi red. P. Q. Darabadi.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 1998.- 488 s.
 • Vəkilov R.Ə. Azərbaycan Respublikasının yaranma tarixi / R. Ə. Vəkilov; tərc. T. Kərimli; red. C. B. Quliyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 1998.- 68 s.
 • Vəkilov R.Ə. Azərbaycan Respublikasının yaranma tarixi / R. Ə. Vəkilov; tərc. T. Kərimli; red. C. B. Quliyev.- Bakı: Elm, 1998.- 68 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: ədəbiyyat, dil, mədəniyyət quruculuğu / red.: F. Maqsudov, C. Quliyev, B. Nəbiyev.- Bakı: Elm, 1998.- 298 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920 / Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetini yanında Baş Arxiv İdarəsi
  II cild: Parlament: stenoqrafik hesabatlar.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 992 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920 / Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetini yanında Baş Arxiv İdarəsi
  I cild: Parlament: stenoqrafik hesabatlar.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 976 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920: 1998-ci il mayın 12-13-də Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfransın materialları / Q. Quliyev, M. Məmmədli, H. Fərruxov [et al.]; elmi red.: Q. Quliyev, M. Məmmədli; Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: Gənclik, 1998.- 72 s.
 • Fətəli Xan Xoyski: həyat və fəaliyyəti: sənəd və materiallar = Фатали Хан Хойский: жизнь и деятельность: документы и материалы / Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetini yanında Baş Arxiv İdarəsi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.– 152 s.
 • Əliyarlı, İltifat Musa oğlu. Müstəqil Azərbaycan polisinin yaranması və fəaliyyəti: 1918-1920-ci illər / İ. M. Əlyarlı, T. R. Behbudov; elmi red. A. Paşayev.- Bakı, 1998.- 160 s.
 • Topçubaşov, Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. Paris məktubları: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Sülh Nümayəndə Hey'əti sədrinin Azərbaycan Hökumətinə mə'lumatları: mart 1919- noyabr 1919 / Ə. Topçubaşov; tərc., tərt. V. Quliyev, red. Ə. Həsənov.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 119 s.
 • Şeyxzamanlı, Nağı bəy Saleh bəy oğlu. Azərbaycan istiqlal mücadiləsi xatirələri / N. Şeyxzamanlı.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1997.- 176 s.
 • Dəmirov, Mehman Əlişah oğlu. Azərbaycan prokurorluğu: tarix və müasirlik / M. Ə. Dəmirov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 192 s.
 • Bünyadov, Ziya Musa oğlu. Fətəli xan Xoyski / Z. M. Bünyadov, M. Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 44 s.
 • Bünyadov, Ziya. Fətəli xan Xoyski / Z. Bünyadov, M. Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 44 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Müsavat partiyasının tarixi / N. Q. Yaqublu; elmi red. S. Məmmədli; M.Ə. Rəsulzadə irsini Araşdırma Fondu.- Bakı: Ay-Ulduz, 1997.- 327 s.
 • Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov / Ş. Ə. Nəzirli.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1997.- 118 s.
 • İbrahimli, Xaləddin Cəlal oğlu. Azərbaycan siyasi mühacirəti: 1920-1991 / X. C. İbrahimbli; red. S. Qəndilov; Azərbaycan Araşdırmalar Vəqfi.- Bakı: Elm, 1996.- 308 s.
 • Nəsibzadə, Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti: 1918-1920: monoqrafiya / N. L. Nəsibzadə; Azərbaycan Araşdırmalar Vəqfi.- Bakı: Ay-Ulduz, 1996.- 304 s.
 • Rəfiyev, Bəxtiyar. Aysberqin sualtı hissəsi: 20-ci illər / B. Rəfiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 56 s.
 • Çıraqzadə, Vahid Allahverdi oğlu. Aslan bəy Səfikürdski / V. A. Çıraqzadə; red. S. Cabbarova.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 59 s.
 • Mehdizadə, Miryaqub. Beynəlmiləl siyasətdə petrol / M. Mehdizadə; red. M. Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 62 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Bolşeviklərin Şərq siyasəti / M. Ə. Rəsulzadə; tərc. A. H. Rüstəmli; red. T. Kərimli; Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Sabah, 1994.- 132 s.
 • Çəmənzəminli, Yusif Vəzir. Müstəqilliyimizi istəyiriksə... / Y. V. Çəmənzəminli; tərt. A. Bayramoğlu; red. T. Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 1994.- 72 s.
 • Elçin. Məmməd Əmin Rəsulzadə: oçerk / Elçin; red. G. Əmrullah qızı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- 21 s.
 • Ziyadxanov, Adilxan Əbülfət ağa oğlu. Azərbaycan / A. Ziyadxanov; red. V. Quliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1993.- 176 s.
 • Həsənov, Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində: 1918-1920-ci illər / C. P. Həsənov; elmi red. S. Əliyarov; red. M. Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 362 s.
 • İsmayılov, Rəşid bəy. Azərbaycan tarixi / R. İsmayılov; elmi red. E. Xəlilova, Q. Qeybullayev.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 163 s.
 • Sultanlı, Vaqif Soltan oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi dünyası: dərs vəsaiti / V. Sultanlı; elmi red. C. M. Abdullayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1993.- 151 s.
 • Əliyev, Mirzə Bağır. Qanlı günlərimiz: 1918-1920, Naxçıvan / M. B. Əliyev; tərt. T. Quliyev; elmi red. H. Əlibəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 142 s.
 • Çəmənzəminli, Yusif Vəzir. Xarici siyasətimiz / Y. V. Çəmənzəminli; tərt. T. Hüseynoğlu; red. İ. Sadıq; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 51 s.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası: tarix, ictimai-siyasi və ədəbi mədəni həyat: məqalələr toplusu / tərt., elmi red. V. Quliyev; red. Q. Qasımzadə [et al.].- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 191 s.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəmzləri: 1918-1920: albom / tərt. X. Əliyev; red.: S. Quliyev, M. Əmirova.- Bakı: İşıq, 1992.- 25 s.
 • Baykara, Hüseyn. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi / H. Baykara; tərc. E. Əbülhəsənli; red. M. Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 278 s.
 • Çıraqzadə, Vahid Allahverdi oğlu. İstiqlal yollarında: tarixi oçerklər / V. A. Çıraqzadə; red. M. Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 82 s.
 • Məmmədzadə, Mirzə Bala. Milli Azərbaycan hərəkatı / M. B. Məmmədzadə; red. H. Hacıyev.- Bakı: Nicat, 1992.- 246 s.
 • Zeynaloğlu, Cahangir. Müxtəsər Azərbaycan tarixi: elmi-publisistik və tarixi kitab / C. Zeynaloğlu; red. T. İsmayılova.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1992.- 144 s.
 • Qurbanov, Şamil Dünyamalı oğlu. Ömər Faiq Nemanzadə / Ş. D. Qurbanov; red. E. Fərruxzadə.- Bakı: Gənclik, 1992.- 208 s.
 • Həşimova, Aygün. XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan mühacirəti: 30-cu illərin sonlarına qədər / A. Həşimova.- Bakı: Bilik, 1992.- 167 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri / M. Ə. Rəsulzadə; tərt. Ş. Hüseynov; red.: M. Qarayev, M. Müsəddiq, E. Məmmədyarova
  I cild: 1903-1909.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 470 s.
 • Həsənov, Cəmil Poladxan oğlu. "Ağ ləkə"lərin qara kölgəsi / C. P. Həsənov; red. V. Məcidov.- Bakı: Gənclik, 1991.- 199 s.
 • Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. Azərbaycan generalları / Ş. Ə. Nəzirli; red. T. Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 1991.- 204 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan şairi Nizami / M. Ə. Rəsulzadə; türkcədən tərc. R. Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 232 s.
 • Rüstəmbəyli, Məmməd Gülbala oğlu. Çarpışan qüvvələr / M. G. Rüstəmbəyli.- Bakı: Maarif, 1991.- 188 s.
 • Hacıyev, Hacı Əliheydər oğlu. İstiqlalın əzablı yolu: Azərbaycan Demokratik Respublikası tarixinin bəzi səhifələri / H. Hacıyev; red. M. Səfərli; Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı.- Bakı: Kommunist, 1991.- 32 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Məmməd Əmin Rəsulzadə / N. Q. Yaqublu; red. E. Fərruxzadə.- Bakı: Gənclik, 1991.- 308 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Stalinlə ixtilal xatirələri / M. Ə. Rəsulzadə; red. Z. M. Bünyadov.- Bakı: Elm, 1991.- 84 s.
 • XX əsrin siyasi tarixi: mühazirə kursu / S. T. Qəndilov [et al.]; red. heyəti: S. T. Qəndilov, H. S. Əzimov, M. İ. Quliyev; baş red. S. R. Aslanov.- Bakı: Qızıl Şərq, 1991.- 415 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsrimizin Siyavuşu. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi / M. Ə. Rəsulzadə; red. A. Acalov.- Bakı: Gənclik, 1991.- 110 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan Cümhuriyyəti / M. Ə. Rəsulzadə; translit. A. H. Rüstəmli; red.: İ. Həmidov, A. Həmidov.- Bakı: Elm, 1990.- 116 s.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası: Azərbaycan höküməti: 1918-1920 / tərt.: V. Allahverdiyev, Ş. Mehdiyev; red. Hidayət.- Bakı: Gənclik, 1990.- 96 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Çağdaş Azərbaycan tarixi / M. Ə. Rəsulzadə.- Gəncə, 1990.- 30 s.

На русском языке

 • Азербайджан в системе международных отношений: 1648-1991: документы и материалы / Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА; сост. К. Шукюров.- Баку: Элм, 2020.- 736 с.
 • За свободу и независимость Кавказа: Прометеевское движение в секретных документах и материалах участников, наблюдателей и противников: сборник / пер., сост., авт. предисл.: Г. Г. Мамулиа, Р. А. Абуталыбов.- Париж; Баку: JekoPrint, 2020.- 452 с.
 • Южный Кавказ: истоки сепаратизма, разрешение конфликтов, долговременный мир: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Дипломатической службы Азербайджана: сборник / Н. Г. Алиев, М. Курдиани, Дж. Кашия [и др.]; под науч. ред. Н. Г. Алиева; Тбилисский Государственный Университет им. И. Джавахишвили, Посольство Азербайджана в Грузии.- Тбилиси: Универсал, 2009.- 114 с.
 • Ягублу, Насиман Гара оглы. Деятельность поляков в Азербайджане = Activity of the Poles in Azerbaijan / Н. Г. Ягублу; ред. И. С. Багирова.- Баку: Нурлар, 2019.- 156 с.- Rus və ingilis dillərində.
 • Ахмедова, Салатын. Летопись большой жизни: монография / С. Ахмедова; пер. с азерб. А. Фейзуллаевой; науч. ред., авт. предисл. Н. Джафаров; Институт литературы им. Низами НАНА.- Баку: Элм и Тахсил, 2019.- 176 с.
 • Сеидзаде, Диляра Багир кызы. Азербайджан в начале XX века: путь к независимости / Д. Б. Сеидзаде; ред. А. Гасанов.- 2-е изд., перераб. и доп.- Баку: Bizim kitab, 2018.- 357 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика: документы Национального архива Индии / Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА; авт.-сост. Н. Максвелл; рук. проекта, науч. ред., авт. предисл. Я. М. Махмудов; пер. А. Мир-Гашимова.- Баку: Турхан ИПО, 2018.- 404 с.
 • Азербайджанская Республика - 100: история, политика, культура: сборник статей: [1918-1920] / Р. А. Абуталыбов [и др.]; науч. ред.: В. С. Султанлы, В. В. Михайлов ; сост. Ш. Н. Камалова.- СПб.: Нестор-История, 2018.- 376 с.
 • Махмудов, Ягуб Микаил оглы. Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана в 1918-1920 годах / Я. М. Махмудов; науч. ред.: Н. Мамедзаде, И. В. Нифталиев; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Турхан ИПО, 2018.- 100 с.
 • Ахмедзаде, Абдулхалим Шамседдин оглу. Карабах всегда в войне: историко-документальная проза: 1803-2003 гг. / А. Ш. Ахмедзаде.- Баку: Qanun, 2018.- 696 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглу. Мамед Эмин Расулзаде: 1884-1955: политический портрет / А. Г. Балаев; науч. ред.: М. Н. Губогло, Г. Г. Мамулиа.- Баку: TEAS Press, 2018.- 472 с.
 • Асланов, Айдын. Моя родина - Азербайджан / А. Асланов, Р. Гусейн-заде, Н. Гасымзаде.- Баку: Шарг-Гарб, 2018.- 200 с.
 • Беккер, Моисей. Национальная политика Азербайджана в начале XX века: на примере еврейской общины: монография / М. Беккер; науч. ред. А. И. Мустафазаде ; ред. Н. Юсифзаде; Институт Права и Прав Человека НАНА.- Баку: Елм и Тахсил, 2018.- 156 с.
 • Неизвестные страницы истории: беженцы-мусульмане: 1918-1920 гг.: [документы] / Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики; рук. работы Э. С. Алекперова; сост. Х. Ю. Вердиева; науч. ред. А. Искендерли.- Баку: Ecoprint, 2018.- 216 с.
 • Топчибаши, Алимардан бек Алекпер оглы. Парижский архив 1919-1940: в 4-х кн. / А. М. Топчибаши; сост., пер., авт. предисл. Г. Г. Мамулиа, Р. А. Абуталыбов, науч. ред. И. Агакишиев; Фонд Гейдара Алиева.
  Кн. 4: 1931-1940.- М.: Художественная литература, 2018.- 416 с.
 • Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики / Военная Академия Вооруженных сил Азербайджанской Республики; сост. А. Шахбазов.
  Т. 3: январь - апрель 1920.- Баку: Маариф, 2018.- 392 с.
 • Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики / Военная Академия Вооруженных сил Азербайджанской Республики; сост. А. Шахбазов.
  Т. 2: май - декабрь 1919.- Баку: Маариф, 2018.- 568 с.
 • Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики / Военная Академия Вооруженных сил Азербайджанской Республики; сост. А. Шахбазов.
  Т. 1: ноябрь 1918 - май 1919.- Баку: Маариф, 2018.- 504 с.
 • Тифлисский период государственной деятельности лидеров Азербайджанской Демократической Республики / Р. Г. Рустамов [и др.]; рук. проекта, авт. предисл. Я. М. Махмудов; науч. ред.: К. Исмайлов, Н. Мамедзаде; пер. Н. Мамедзаде; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Турхан ИПО, 2018.- 456 с.
 • Алиева, Севиндж Исрафил гызы. Азербайджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа: в 1918-1920 годы: монография / С. И. Алиева; науч. ред.: А. Ю. Чиковани, Э. М. Аббасов; Южно-Российский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Центр правовых исследований, Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Ростов н/Д: Изд-во ЮРИУ - Ф РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации, 2017.- 408 с.
 • Мамедзаде, Натиг. Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана: 1918-1920 / Н. Мамедзаде; рук. работы, авт. предисл. Я. М. Махмудлу; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Элм, 2017.- 342 с.
 • Мамедзаде, Натиг. Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана: 1918-1920 / Н. Мамедзаде; рук. работы, авт. предисл. Я. М. Махмудлу; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Элм, 2017.- 342 с.
 • Самедова, Шахла Тофик кызы. Проблемы уголовного права: классификация преступлений, дифференциация уголовной ответственности и построение санкций: монография / Ш. Т. Самедова; науч. ред. Ф. Ю. Самандаров ; Бакинский Государственный Университет.- Баку: Ecoprint, 2017.- 744 с.
 • Наджмеддинли, Анар Наджмеддин оглу. Традиции русской парламентской речи начала XX века: монография / А. Н. Наджмеддинли; науч. ред. Г. Д. Удалых.- Баку: Мутарджим, 2017.- 148 с.
 • История Азербайджана: с древнейших времен до первых десятилетий XXI века: учебник / М. Г. Абдуллаев, С. С. Алиярлы, С. Ю. Сулейманова [и др.]; пер. на рус.: Ю. М. Насибли, Н. А. Джаваншира; под науч. ред. М. Г. Абдуллаева.- Баку: Изд-во БГУ, 2016.- 452 с.
 • Топчибаши, Алимардан бек Алекпер оглы. Парижский архив 1919-1940: в 4-х кн. / А. М. Топчибаши; сост., пер., авт. предисл. Г. Г. Мамулиа, Р. А. Абуталыбов, науч. ред. И. Агакишиев; Фонд Гейдара Алиева.
  Кн. 2: 1921-1923.- М.: Художественная литература, 2016.- 576 с.
 • Топчибаши, Алимардан-бек Алекпер оглы. Парижский архив 1919-1940: в 4-х кн. / А. М. Топчибаши; Фонд Гейдара Алиева
  Кн. 1: 1919-1921 / сост. Г. Г. Мамулиа; сост. Р. А. Абуталыбов; авт. предисл., пер., авт. примеч. Г. Г. Мамулиа; науч. ред. И. Агакишиев.- М.: Художественная литература, 2016.- 568 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглу. Мамед Эмин Расулзаде- основатель идеологии азербайджанизма / А. Г. Балаев.- Баку: Kitab Klubu, 2015.- 104 с.
 • Исмайлов, Хайям Джабраил оглы. Нормативно-правовые основы организации и деятельности местного самоуправления в Азербайджане: историко-правовой анализ: монография / Х. Дж. Исмайлов; науч. ред. М. Ф. Меликова.- М.: Юрлитинформ, 2015.- 424 с.
 • Гасанлы, Джамиль Поладхан оглы. Али Мардан-бек Топчибашев: жизнь за идею / Дж. П. Гасанлы; пер. с азерб. Х. Рзаева; под ред. Х. М. Пашаева; рец. Э. Исмаилов; Азербайджанская Дипломатическая Академия.- М.: Флинта: Наука, 2014.- 608 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглу. Мамед Эмин Расулзаде: 1884-1955: политический портрет / А. Г. Балаев; науч. ред.: М. Н. Губогло, Г. Г. Мамулиа.- Баку: Kitab Klubu, 2014.- 504 c.
 • Гулиев, Гасан Мамед Ага оглы. Мамед Эмин Расулзаде: личность и деяния / Г. М. Гулиев; ред. Э. Азизова; Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики.- Баку: Təhsil, 2014.- 152 с.
 • Мамулиа, Георгий Гурамович. Страна огней: в борьбе за свободу и независимость: политическая история азербайджанской эмиграции: 1920-1945 гг. / Г. Г. Мамулиа, Р. А. Абуталыбов; науч. ред. А. Г. Балаев.- Баку: CBS, 2014.- 584 с.
 • Рзаев, Али Гейдар оглы. Государственная служба: организационно-правовые аспекты: учебное пособие / А. Г. Рзаев; науч. ред. Г. С. Гурбанов.- Баку: Элм, 2013.- 560 с.
 • Гусейнзаде, Рауф Алишир оглу. Коллизии на Кавказе: исторические очерки / Р. Гусейнзаде; Общественное Объединение Азербайджанских Историков.- Баку: б. и., 2013.- 168 с.
 • Куба, апрель - май 1918 г.: мусульманские погромы в документах: сборник / Фонд Гейдара Алиева, Центр Гейдара Алиева; сост. С. А. Рустамова-Тогиди.- Баку: Чашыоглы, 2013.- 328 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглу. Мамед Эмин Расулзаде: на чужих берегах: 1922-1943 / А. Г. Балаев; науч. ред. Г. Г. Мамулиа; ред. Л. Е. Лаврова.- М.: ИПЦ "Маска", 2013.- 264 с.
 • А.М. Топчибаши: документы из личных архивов: 1903-1934 гг.: сборник / сост., авт. предисл. С. М. Исхаков.- М.: Социально-политическая мысль, 2012.- 280 с.
 • А.М. Топчибаши и М.Э. Расулзаде: переписка: 1923-1926 гг. / ред. Л. Е. Лаврова.- М.: Социально-политическая мысль, 2012.- 148 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглу. Азербайджанская нация: основные этапы становления на рубеже XIX-XX вв. / А. Г. Балаев; науч. ред. М. Н. Губогло.- М.: ООО ТиРу, 2012.- 403 с.
 • Абдуллабекова, Гюляр Гасан кызы. Азербайджанско-польские литературные связи XIX-XXI веков: учебное пособие / Г. Г. Абдуллабекова; ред. Т. Г. Керимли; Бакинский Славянский Университет.- Баку: Мутарджим, 2012.- 416 с.
 • Гасымлы, Муса Джафар оглы. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность: монография / М. Дж. Гасымлы, О. Р. Купчик, А. У. Дамиров.- Киев: ИД Дмитрия Бураго, 2012.- 160 с.
 • Безугольный, Алексей Юрьевич. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия: неизвестные страницы истории гражданской войны и интервенции на Кавказе: 1917-1919: монография / А. Ю. Безугольный; Институт Востоковедения РАН.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2011.- 348 с.
 • Из истории азербайджанской эмиграции: сборник документов, произведений, писем / сост., предисл. С. М. Исхаков.- М.: Социально-политическая мысль, 2011.- 416 с.
 • Абуталыбов, Рамиз Абуталыбович. Мамед Эмин Расулзаде и Кавказская Конфедерация / Р. А. Абуталыбов; ред. Л. Е. Лаврова.- М.: Социально-политическая мысль, 2011.- 48 с.
 • Сафарова, Афет Агаaли кызы. Политический портрет Али Мардан бека Топчибашева: учебное пособие / А. А. Сафарова; науч. ред. И. К. Гусейнова.- Баку: БДУ, 2011.- 178 с.
 • Гасанлы, Джамиль Поладхан оглы. Русская революция и Азербайджан: трудный путь к независимости: 1917-1920: монография / Дж. П. Гасанлы; науч. ред. С. М. Исхаков; рец. Э. М. Аббасов.- М.: Флинта, 2011.- 672 с.
 • Гулиев, Гасан Мамед Ага оглы. Азербайджанская литература: исторический очерк: учебное пособие / Г. М. Гулиев; науч. ред. Б. А. Набиев.- 4-е изд., испр. и доп.- Баку: Элм и Тахсил, 2010.- 488 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглу. Азербайджанские тюрки: процессы формирования нации и национальной идентичности на рубеже XIX-XX вв.: монография / А. Г. Балаев; науч. ред. М. Н. Губогло; Институт Археологии и Этнографии НАНА.- Баку: Qanun, 2010.- 328 с.
 • Каземзаде, Фируз. Борьба за Закавказье: 1917-1921 / Ф. Каземзаде; пер. А. Умаевой; Институт Стратегических Исследований Кавказа.- Стокгольм: CA&CC Press, 2010.- 328 с.
 • Гашимова, Фарида Садых бек гызы. Жертвы сталинских репрессий в Азербайджане / Ф. С. Гашимова; ред. И. М. Джарчиева.- Баку: Мутарджим, 2010.- 417 с.
 • Из наследия политической эмиграции Азербайджана в Польше: 30-е годы XX века / М. Э. Расулзаде [и др.]; сост., науч. ред. В. М. Гулиев.- Торунь: Изд-во Адама Маршалека, 2010.- 565 с.
 • Гасанлы, Джамиль Поладхан оглы. История дипломатии Азербайджанской Республики: в 3-х т. / Дж. П. Гасанлы; пер. с азерб. И. Н. Рзаева; науч. ред. З. С. Белоусова; гл. ред. Э. М. Мамедъяров; Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики
  Т. 1: Внешняя политика Азербайджанской Демократической Республики: 1918-1920.- М.: Флинта: Наука, 2010.- 576 с.
 • Куба, апрель- май 1918 г.: мусульманские погромы в документах: сборник / сост. С. А. Рустамова-Тогиди; науч. ред. М. Джафарли.- Баку: Зардаби LTD ММС, 2010.- 552 с.
 • Гасанов, Гасан Азиз оглы. На пути к первой республике: очерки истории Азербайджана с февраля 1917 года до мая 1918 года / Г. А. Гасанов; ред. И. С. Багирова.- Баку: Şərq-Qərb, 2010.- 480 с.
 • Национальные истории на постсоветском пространстве - II: десять лет спустя / А. Адамсон [и др.]; под ред.: Ф. Бомсдорфа Г. А. Бордюгова; отв. за вып. А. Г. Макаров.- М.: Фонд Фридриха Науманна: АИРО-XXI, 2010.- 372 с.
 • Расулзаде, Мамед Эмин Алекпер оглы. Сборник произведений и писем / М. Э. Расулзаде; сост. С. М. Исхаков.- М.: Флинта, 2010.- 368 с.- Rus, fransız, polyak, ingilis, türk və ərəb dillərində.
 • Иванов, Рудольф Николаевич. Именем Союза Советских...: жизнь и гибель комбрига Нахичеванского: в 3-х т. / Р. И. Иванов
  Т. 1.- М.: Герои Отечества, 2009.- 376 с.
 • Мамедов, Исмаил Магомед оглы. История Азербайджана: с древнейших времен до наших дней: учебник / И. М. Мамедов; пер. с азерб. Ю. Насибова; науч. ред. С. Мамедов.- Баку: Маариф, 2009.- 672 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглу. Мамед Эмин Расулзаде: 1884-1955 / А. Г. Балаев; науч. ред. М. Н. Губогло.- М.: Флинта, 2009.- 288 с.
 • Юсиф-заде, Севиндж Зия кызы. Азербайджано-британские отношения в начале ХХ века: монография / С. З. Юсиф-заде; науч. ред. А. Н. Аббасбейли.- Баку: ТПП Тахсил, 2008.- 128 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика: архивные документы Великобритании / Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА, Общественная организация развития регионов; сост. Н. Максвелл, науч. ред., авт. предисл. Я. М. Махмудов.- Баку: Чашыоглы, 2008.- 576 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика: сборник статей, посвященный 90-летию Первой республики / сост. Р. А. Абуталыбов.- М.: SALAM press, 2008.- 136 с.
 • Маммадов, Ильгар Махал оглы. Армяно-азербайджанский конфликт: история, право, посредничество / И. М. Маммадов, Т. Ф. Мусаев; ред. В. М. Гулиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Баку, 2008.- 196 с.
 • Гулиев, Гасан Мамед Ага оглы. В ракурсах истории и современности: критико-биографические статьи, материалы м эссе о государственном деятеле и писателе Наримане Нариманове / Г. М. Гулиев.- Баку: Нурлан, 2008.- 194 с.
 • Назарли, Азиза Энвер гызы. Народное образование в Азербайджанской Республике: 1918-1920 гг.: монография / А. Э. Назарли; науч. ред. Т. А. Мусаева; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Nurlan, 2008.- 224 с.
 • Гулиев, Гасан Мамед Ага оглы. Власть и судьба: страницы жизни и деятельности Н. Нариманова и М. Э. Расулзаде: очерки-эссе и публикации / Г. Гулиев.- Баку: Нурлан, 2007.- 192 с.
 • Рустамова, Джамиля Яшар кызы. Национальная буржуазия в период Азербайджанской Демократической Республики: монография / Д. Я. Рустамова; науч. ред. Э. Б. Мурадалиева; Бакинский Государственный Университет.- Баку: Мутарджим, 2007.- 240 с.
 • Расулзаде, Мамед Эмин Алекпер оглы. О пантуранизме: в связи с кавказской проблемой / М. Э. Расулзаде; предисл. Н. Жордания.- Репр. воспроизведение изд. 1930 г.- Баку: ИД Кавказ, 2007.- 66 с.
 • Исхаков, Салават Мидхатович. Первая русская революция и мусульмане Российской империи / С. М. Исхаков; Институт Российской истории РАН, Научный совет РАН "История социальных реформ, движений и революций".- М.: Социально-политическая мысль, 2007.- 400 с.
 • Волхонский, Михаил. По следам Азербайджанской Демократической Республики / М. Волхонский, В. Муханов.- М.: Европа, 2007.- 256 с.
 • Гулиев, Гасан Мамед Ага оглы. Эмигрантская литература Азербайджана / Г. Гулиев; авт. предисл. Э. Самедов.- Баку: Нурлан, 2007.- 264 с.
 • Маммадов, Ильгар Махал оглы. Армяно-азербайджанский конфликт: история, право, посредничество / И. М. Маммадов, Т. Ф. Мусаев; под ред. В. М. Гулиева.- 2-е изд.- Тула: Гриф и К, 2006.- 192 с.
 • Мустафа-заде, Рахман. Две Республики: азербайджано-российские отношения в 1918-1922 гг. / Р. С. Мустафа-заде.- М.: МИК, 2006.- 356 с.
 • Гулиев, Гасан Мамед Ага оглы. Эмигрантская литература Азербайджана / Г. М. Гулиев; отв. ред. Э. Р. Исмаилов; Азербайджанский Институт Стратегических Исследований Развития Кавказа.- 2-е изд., испр. и доп.- Баку: Нурлан, 2004.- 284 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920 / Институт Истории АН Азербайджанской ССР; редкол. Ф. Максудов [и др.]; отв. ред. Н. Агамалиева.- Баку: Элм, 1998.- 316 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920 / Главное Архивное Управление при кабинете министров Азербайджанской Республики
  Армия: документы и материалы.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 440 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920 / Главное Архивное Управление при кабинете министров Азербайджанской Республики
  Внешняя политика: документы и материалы.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 632 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920 / Главное Архивное Управление при кабинете министров Азербайджанской Республики
  Законодательные акты: сборник документов.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 560 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920 / Главное Архивное Управление при кабинете министров Азербайджанской Республики
  Парламент: стенографические отчеты.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 992 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглу. Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг. / А. Г. Балаев; науч. ред. А. Э. Мамедов; Институт Археологии и Этнографии АН Азербайджана.- Баку: Элм, 1998.- 280 с.
 • Векилов, Р. А. История возникновения Азербайджанской Республики / Р. А. Векилов; под ред. Дж. Б. Гулиева; Государственная Комиссия по проведению 80-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики, Академия Наук Азербайджана.- Баку: Элм, 1998.- 68 с.
 • Векилов, Р. А. История возникновения Азербайджанской Республики / Р. А. Векилов; под ред. Дж. Б. Гулиева; АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1998.- 68 с.
 • Дамиров, Мехман Алишах оглы. Организация государственной власти в Азербайджане: 1918-1920 гг.: историко-правовое исследование: монография / М. А. Дамиров; науч. ред., авт. предисл. В. В. Копейчиков.- Одесса: Астропринт, 1998.- 160 с.
 • Юсиф-заде, Севиндж Зия кызы. Первая Азербайджанская Республика: история, события, факты англо-азербайджанских отношений / С. З. Юсиф-заде; науч. ред. Э. Р. Исмаилов.- Баку: Маариф, 1998.- 208 с.
 • Топчибашев, Алимардан бек Алекпер оглы. Письма из Парижа: донесения председателя делегации Азербайджанской Республики на Парижской мирной конференции: март-декабрь 1919 г. / А. М. Топчибашав; сост., предисл. В. Кулиев, науч. ред. Р. Абуталыбов.- Баку: Азернешр, 1998.- 112 с.
 • Нагиев, Али Теймур оглы. Формирование и реализация национальной программы социального и трудового развития в Азербайджанской Демократической Республике / А. Т. Нагиев, Э. Э. Фатуллаев.- Баку: Маариф, 1998.- 48 с.
 • Джафаров, Мамед Шамсаддин оглы. Спецслужбы Азербайджанской Демократической Республики / М. Ш. Джафаров.- Баку: Изд-во Бакинского Университета, 1997.- 32 с.
 • Исмаилов, Махмуд Алиаббас оглы. История Азербайджана: краткий обзор с древнейших времен до 1920 г. / М. Исмаилов; ред. С. Юнусова.- Баку: Азернешр, 1995.- 108 с.
 • Агамалиева Н. Азербайджанская Республика: страницы политической истории 1918-1920 гг. / Н. Агамалиева, Р. Худиев; науч. ред. Е. А. Токаржевский; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку: Сабах, 1994.- 112 с.
 • Топчибашев, Алимардан бек Алекпер оглы. Дипломатические беседы в Стамбуле: записи чрезвычайного посланника и полномочного министра Азербайджанской Республики: 1918-1919 гг. / А. А. Топчибашев; под ред. Г. Гасанова; сост.: А. Пашаев, В. Агаев.- Баку: Эргюн, 1994.- 160 с.
 • Насиров, Теюб Магерам оглы. Борьба за власть в Азербайджане: 1917-1920 / Т. М. Насиров.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1993.- 120 с.
 • Меморандум, предъявленный находящимся в Константинополе почетным представителям держав Антанты, членом правительства Азербайджанской Республики, чрезвычайным министром-посланником при правительствах Блистательной Порты (т. е. Османской Турции- прим. перев.) Армении и Грузии Али Мардан-беком Топчибашевым (ноябрь 1918 г.) / пер. с фр. Э. Т. Керимов.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1993.- 40 с.
 • Фатуллаев, Эйнулла Емин оглы. Азербайджанская Демократическая Республика / Е. Е. Фатуллаев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1992.- 72 с.
 • Балаев, Айдын Гусейнага оглы. Азербайджанское национально-демократическое движение: 1917-1920 гг. / А. Г. Балаев; ред. В. Аллахвердиев, Ш. Мехтиев; Молодежный центр при РШ ТОМС.- Баку: Элм, 1990.- 95 с.
 • Сулейманов, Манаф Фарадж оглы. Дни минувшие... / М. Ф. Сулейманов; пер. с азерб. Э. Ахундовой.- Баку: Азернешр, 1990.- 343 с.
 • Активные борцы за Советскую власть в Азербайджане / Институт Истории Партии при ЦК КП Азербайджана.- Баку: Азернешр, 1957.- 411 с.

На английском языке

 • Wilson, Greame. Azerbaijan Democratic Republic: a dream that never died / G. H. Wilson.- London: Media Prima, 2018.- 244 p.- İngilis dilində.
 • Mahmudov, Yagub Mikayil oglu. Genocide of Turkic-Muslim population of Azerbaijan in 1918-1920 / Y. M. Mahmudov; scientific ed.: N. Mammadzade, İ. Niftaliyev ; trans. S. Almammedova; History Institute Academic Council within ANAS.- Baku: Turkhan PPA, 2018.- 96 p.- İngilis dilində.
 • Abdullayev, Mehman. History of Azerbaijan: from the antiquity to the first decades of the 21st centuryI textbook for the higher education institutions / M. Abdullayev; scient. ed.: E. Brancaforte, H. Dehaan.- Baku: Baki Universiteti Publishing House, 2018.- 400 p.- İngilis dilində.
 • Rasulzadeh, Mammad Amin. Siyavush of Our Century / M. A. Rasulzadeh; trans. S. Gulten; ed. M. Akbar; author of the foreword A. Aligizi.- London: Rossendale Books, 2018.- 120 p.- İngilis dilində.
 • Abdullayev, Mehman. History of Azerbaijan: from the antiquity to the first decades of the 21st century: textbook / M. Abdullayev; ed.: E. Brancaforte, H. Dehaan.- Baku: Baki Universiteti Publishing House, 2017.- 400 p.- İngilis dilində.
 • Verda, Matteo. Azerbaijan: an Introduction to the Country / M. Verda.- Novi Ligure: Edizione Epoké, 2014.- 95 p.- İngilis dilində.
 • International Conference Dedicated to the 150th Anniversary of Birth of Alimardan Bay Topchubashov: Baku, April 28, 2014 = Əlimərdan bəy Topçubaşovun 150 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans: Bakı, aprel 28, 2014 / H. Pashayev [et al.]; ADA University, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, National Academy of Sciences of Azerbaijan.- Baku, 2014.- 83 p.- İngilis, Azərbaycan və rus dillərində.
 • Guba, April-May 1918: Documented Pogroms of the Muslims / Heydar Aliyev Foundation, Heydar Aliyev Center; comp. S. Roustamova-Tohidi.- Baku: Chashioglu, 2013.- 292 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan Democratic Republic: Great Britain's Archive documents / A.A. Bakikhanov Institute of History of the Azerbaijan National Academy of Sciences, Public Association for Regional Development; comp. N. A. Maxwell; scien. ed. Y. M. Mahmudov.- Baku: Chashioglu, 2008.- 576 p.- İngilis dilində.
 • On Socio-Economic Development of the Republic of Azerbaijan in 1997 / The Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan, The State Committee of Statistics of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Azerbaijan Publishing House, 1998.- 24 p.- İngilis dilində.

На других языках

 • Seyidzade, Dilara Bağır qızı. XX. Yüzyıl Başında Azerbaycan: Bağımsızlığa uzanan yol / D. B. Seyidzade; türk diline çevir. A. Ağaoğlu; ed. A. Hasanov.- Bakü: Bizim kitab MMC, 2020.- 344 s.- Türk dilində.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. İran türkləri / M. Ə. Rəsulzadə; tərc. H. Səfəri ; elmi red. S. Bayramzadə; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 116 s.
 • Tahirzade, Adalet. Aserbajdsjanske Republik: 1918-1920: den korte historiske beskrivelse / A. Tahirzade, D. Ahmad; oversaettelsen til dansk G. Djangirova; Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverige.- Stockholm; Baku : Nurlar NPM, 2018. - 88 s.- Danimarka dilində.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyətinin Tiflis dövrü / R. H. Rüstəmov [et al.]; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; tərc.: C. Arixov, S. Əliyeva; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2018.- 536 s.- Gürcü dilində.
 • 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyomu Kaynaşma-Kırqınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar: uluslararası Sempozyum: İstanbul, 5-7 Ocak 2015: Bildiriler / Türk Ocakları, İstanbul Üniversiteti, İ.Ü. Atatürk İlkleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü.
  2. Cilt / R. Karacakaya [et al.].- İstanbul: Şenyıldız Yayıncılık, 2015.- 1328 s.- Türk dilində.
 • Yagublu, Nesiman Qara oglu. Mehmet Emin Resulzade Ansiklopedisi / N. Q. Yagublu; terc. T. Kırhan; ed. A. Güneşov.- Ankara: Azerbaycan Kültür Derneği, 2015.- 502 s.- Türk dilində.
 • Hasanoğlu, Aygün Səhrab qızı. Ermeni sendromu: Karabağ savaşının gerçekleri / A. S. Hasanoğlu; türk diline terc. B. Duran.- İstanbul, 2013.- 482 s.- Türk dilində.
 • Sert, Sami. Hitler’in Müslüman Askerleri / S. Sert.- İstanbul : Bilge Karınca, 2012.- 494 s.- Türk dilində.
 • Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin oluşumu / P. Darabadi [et al.]; ed.: M. M.C. Rıhtım, M. S. Süleymanov; red.: K. Köktekin, A. Üregen ; Atatürk Üniversitesi Ortadoğu ve Ortaasya - Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Qafqaz Üniversitesi, Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu. - Erzurum : Atatürk Üniversitesi, 2012.- 712 s.- Türk dilində.
 • Veliyev, Afgan. Tarihten Günümüze Azerbaycan / A. Veliyev.- İstanbul: Elif Kitabevi: Milenyum Yayınları, 2009.- 355 s.- Türk dilində.
 • Karabekir, Kâzım. İstiklâl Harbimiz / K. Karabekir; ed. Y. Demirel
  II cilt.- II Baskı.- İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.- 681 s.- Türk dilində.
 • Karabekir, Kâzım. İstiklâl Harbimiz / K. Karabekir; ed. Y. Demirel
  I cilt.- II Baskı.- İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.- 660 s.- Türk dilində.
 • Veliyev, Afgan. Azerbaycan Siyasi Düşünce Tarihi ve Mirza Bala Mehmetzade / A. Veliyev.- İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2006.- 398 s.- Türk dilində.
 • İngilizlerin Mavi Kitap’ına Sovyetler’in Yanıtı Kızıl Kitap Güneybatı Kafkas’ta Taşnak Mezalimi / terc. K. Yükseler.- İstanbul: Kaynak yayınları, 2006.- 142 s.- Türk dilində.
 • Veliyev, Afgan. Azerbaycan’da yenileşme ve milliyetçilik hareketi / A. Veliyev; red. A. Ak.- İstanbul: Karpol İletişim, 2005.- 304 s.- Türk dilində.
 • Azerbaycan belgelerinde ermeni sorunu: 1918-1920 / T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; tert. A. Tayfur [et al.].- Ankara, 2001.- 682 s.- Türk dilində.
 • XI. Türk Tarih Kongresi: Ankara: 5-9 Eylül 1990.
  VI Cilt: Kongreye Sunulan Bildiriler / E. Y. Hasanova, S. Aslanov, N. Nasibzade [et al.].- Ankara: Türk Tarih Kurumu basımevi, 1994.- 509 s.- Türk dilində.
 • Resulzade, Mehmet Emin. Azerbaycan şairi Nizamî: sekizyüzüncü yıldönümü münasibetiyle: 1141-1941 / M. E. Resulzade; Türk dünyası araştırmaları vakfı.- ofset baskı.- Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1991. - 402 s.- Türk dilində.