Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Fotoarxiv

Bakı Dövlət Universitetinin möhürü

Azərbaycan ərazisində tədavüldə olan pul vahidləri haqqında AXC hökumətinin xalqa müraciəti

İlk radiostansiyanın fəaliyyətə başlaması münasibətilə Ə. Topçubaşovun təbrik məktubu. 1919, 28 noyabr

Azərbaycanda türk dilinin dövlət dili elan olunması haqqında qərar

Ə.Topçubaşovun Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması haqqında Paris sülh konfransının sədrinə məktubu. 1919, 31 may

Parlamentin təsisi haqqında qanun

Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında teleqram. Tiflıs, 1918, 30 may

AXC hökumətinin ictimai intizamın qorunması barədə məlumatı. 1918, 18 sentyabr

Ə. Topçubaşovun Paris Sülh Konfransındakı Böyük Britaniya nümayəndə heyətinə məktubu. 1919, 25 iyul

İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması. Tiflis 1918, 28 may

Paris sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti.Paris,1919

Azərbaycan nümayəndə heyətinin Parisdə nəşr etdirdiyi “ Azərbaycan” informasiya bülleteni, 1919, oktyabr

Paris sülh konfransında AXC təmsilçiləri. Soldan sağa” Məhəmməd Məhərrəmov, Miryaqub Mehdiyev və Əlimaərdan bəy Topçubaşov. Paris, 1920

Nazirlər Kabinetinin iclası,1919,7 may

Azərbaycan milli bankının açılış mərasiminin lentinin saxlandığı zərf. 1919, 30 sentyabr

İstiqlal bəyannaməsinin mətni

İstiqlal bəyannaməsinin fransızca mətni

Xarici ölkələrə təhsil almağa göndərilən gənclər

Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin mühafizə dəstəsi

Parlament dəftərxanasının əməkdaşları bir qrup deputatlarla birgə